2024. június 17., Hétfõ

Alkalmazottak:

Bagoly Melinda, tanácsadó
Barbócz Zsuzsánna, tanácsadó
Bodor Enikő, tanácsadó  
Demeter Irén, tanácsadó
Kádár Gizella, előadó

Elérhetőség
Telefonszám: +40 267 316 957 ► 129-es mellékállomás
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám

Ügyfélfogadás:

Hétfő – csütörtök: 9:00 – 13:00
Péntek: 9:00 – 11:00

Iroda tevékenységének bemutatása:

 1. Követi, hogy a szülők, gyámok hogyan gondozzák és nevelik kiskorú gyermekeiket.
 2. Környezettanulmányok készítése. A környezettanulmány összefüggő leírás a család, a gyermek életteréről, személyi és tárgyi környezetéről. A következőket foglalja magába:
  • az eset felismerése, azonosítása
  • helyszíni kivizsgálás
  • személyi és családi adatok
  • egészségi állapot feltérképezése
  • anyagi helyzet megállapítása
  • végkövetkeztetés, javaslat
  A helyszíni kivizsgálás során kiderül, hogy a gyermeknek vagy a felnőtt betegnek, rászorulónak milyen nevelési vagy gondozási formára van szüksége. A Gyámhatósági Iroda javaslatot továbbít a rendõrség, bíróság, illetve szociális intézmények felé a nevelés formáit illetõen, vagy polgármesteri rendeletet bocsájt ki gyám vagy ügygondnok kinevezése esetén.
  A Gyámhatósági Iroda konkrétan azt követi, hogy a szülők, gyámok, ügygondnokok hogyan biztosítják a neveléshez szükséges optimális feltételeket. Azokban az esetekben amikor ezek a feltételek nem megfelelõek, a gyámhatóság végrehajtja a szükséges intézkedéseket, és a lehető legrövidebb idõ alatt a személy életkorának és helyzetének megfelelõen  a nevelési forma változtatását javasolja.
  A válás során a gyermekelhelyezéshez szükséges környezettanulmányt készít, amelyben javaslatot tesz a gyermek egyik szülőnél való elhelyezésére, a gyermeklátogatási idő meghatározására, lakhely meghatározásra, stb.
 3. Ellenőrzi a gyámokat, akik a gyámság alá helyezett személyek gondját viselik, javaikat kezelik. A gyám köteles a gyámhatóságnak évi beszámolót bemutatni a beteg állapotáról, anyagi helyzetéről, a gyámra bízott anyagi javak kezeléséről, valamint azokról a költségekről amelyeket a gyámság alá helyezett személy szükségleteire fordított. Amennyiben a Gyámhatósági Iroda megfelelőnek és valósnak tartja a beszámolót, polgármesteri rendelkezést bocsájt ki, ezáltal felmentve a gyámot az eltelt év ügyintézése alól.
 4. Személyi kérésre környezettanulmányok készítése fogyatékos személyek szémára, amelyek bizonyos kedvezmények eléréséhez szükségesek. Ilyen kedvezmény az I. fokozatú rokkant betegek számára beteggondozó kinevezése, amelyre a gyámhatóság tesz javaslatot.
 5. A Gyámhatósági Iroda különös figyelmet szentel azokra az idõs személyekre, akik betegségük vagy öregségük folytán nem képesek saját maguk ellátására. A 17/ 2000 törvény alapján az idős személy saját kérésére vagy hivatalból eltartási szerződést köthet, mely szerződés megkötésének lebonyolításában a gyámhatóság az idős személy képviselőjeként lép fel. A gyámhatóság továbbá a szerződés megkötése után figyelemmel kíséri ezen eseteket, és amennyiben a szerződés feltételei sérülnek, megteszi a szükséges intézkedéseket.

Utolsó módosítás: 2014-01-21    

Oldal megjelenítése: 32893


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok Jegyző Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok Közigazgatási átláthatóság Álláshirdetések Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok Helyi adók Közvállalatok vállalatigazgatása
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem