2024. július 19., Péntek

HIRDETÉS

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.
A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés naptári évenként folyamatosan történik, amig a költségvetési keret tart.
A támogatási dokumentáció írásban benyújtható Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában a meghirdetéstől számított 15 napon belül, 2020. augusztus 12-től kezdődően, de nem később, mint 2020. augusztus 26-án, 15 óra.
A tanácshatározat telyes tartalma megtekinthető a polgármesteri hivatal székhelyén, az ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodában, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro. honlapon.
Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a zsolt.szabo@sepsi.ro e-mail-címen nyújtanak.


________________________________________________________________________________________________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megjelent: Románia Hivatalos Közlönye – VI. rész, 188 (XXI). évfolyam, 22. szám, 2. oldalán

 


SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le sport tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

1. A 2020. évi sport pályázatok vissza nem térítendő támogatása, a nonprofit és közérdekű tevékenységek vissza nem térítendő támogatási rendszeréről szóló 2005. évi 350-es törvény előírásai szerint kerül alkalmazásra.

2. A szerződések finanszírozásának forrása és értéke: 400.000 lej a 2020/53 számú tanácshatározat által elfogadott helyi költségvetés terhére.

3. A pályázatok futamideje: a 2020-as naptári év.

4. A javaslatok és pályázatok leadási határideje: 2020. március 9., 16:00 óra.

5. A javaslatok és pályázatok leadásának helyszíne: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, 1918. December 1. utca, 2. szám, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Iroda.

6. A javaslatok és pályázatok felbontásának ideje és helye: 2020. március 10.,09:00 óra, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.

7. A pályázatok kiválasztását és elbírálását egy bíráló bizottság végzi 2020. március 11-2020. március 20. között, a vissza nem térítendő támogatások odaítélése céljából.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal 17-es irodájában igényelhetők, naponta 08:00-16:00 között, vagy letölthetőek a www.sepsi.ro honlapról.

Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a levente.kolumban@sepsi.ro elérhetőségen nyújtanak.

2008/232-es számú tanácshatározat

2014/18-as számú tanácshatározat

2016/49-es számú tanácshatározat

2016/138-es számú tanácshatározat

2017/72-es számú tanácshatározat

2018/72-es számú tanácshatározat


Pályázati űrlap (román nyelven)

Melléklet elszámoláshoz (román nyelven)

Szabályzat (román nyelven)-aktualizálva

 
VÉGLEGES EREDMÉNYEK 2018

EREDMÉNYEK 2019

EREDMÉNYEK 2020

________________________________________________________________________________________________

HIRDETÉS


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.
A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés naptári évenként folyamatosan történik, amig a költségvetési keret tart.
A támogatási dokumentáció írásban benyújtható Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájában a meghirdetéstől számítva 15 napon belül, 2019. július 18-tól kezdődően, de nem később, mint 2019. augusztus 1-jén, 15 óra.
A tanácshatározat telyes tartalma megtekinthető a Polgármesteri Hivatal székhelyén, az Ügyfélfogadó, Informació és Iktató irodában, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro. honlapon.
Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a zsolt.szabo@sepsi.ro elérhetőségen nyújtanak.

Eredmény: 2019/276. számú tanácshatározat

                    2019/277.  számú tanácshatározat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megjelent: Románia Hivatalos Közlönye – VI. rész, 187 (XX). évfolyam, 77. szám, 7. oldalán

 

SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le sport tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

1. A 2019. évi sport pályázatok vissza nem térítendő támogatása, a nonprofit és közérdekű tevékenységek vissza nem térítendő támogatási rendszeréről szóló 2005. évi 350-es törvény előírásai szerint kerül alkalmazásra.

2. A szerződések finanszírozásának forrása és értéke: 400.000 lej a 2019/135 számú tanácshatározat által elfogadott helyi költségvetés terhére.

3. A pályázatok futamideje: a 2019-as naptári év.

4. A javaslatok és pályázatok leadási határideje: 2019. június 6., 16:00 óra, az utólagosan módosított és kiegészített 2005/350. számú törvény 20. cikkely (2)-(3) bekezdése értelmében, azzal az indoklással, hogy a Románia Hivatalos Közlönye – VI. rész, 187 (XX). évfolyam, 57. szám, 7. oldalán közzétett eljárás érvénytelenítésre került és egy újabb 30 napos határidő hátrányosan érintené a programok megvalósulását.

5. A javaslatok és pályázatok leadásának helyszíne: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, 1918. December 1. utca, 2. szám, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Iroda.

7. A pályázatok kiválasztását és elbírálását egy bíráló bizottság végzi 2019. június 7. napján, a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére vonatkozóan.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal 17-es irodájában igényelhetők, naponta 08:00-16:00 között, vagy letölthetőek a www.sepsi.ro honlapról.

Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a levente.kolumban@sepsi.ro elérhetőségen nyújtanak.

2008/232-es számú tanácshatározat

2014/18-as számú tanácshatározat

2016/49-es számú tanácshatározat

2016/138-es számú tanácshatározat

2017/72-es számú tanácshatározat

2018/72-es számú tanácshatározat


Pályázati űrlap (román nyelven)

Melléklet elszámoláshoz (román nyelven)

Szabályzat (román nyelven)-aktualizálva

 
VÉGLEGES EREDMÉNYEK 2018

EREDMÉNYEK 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HIRDETÉS


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2017/340-es számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.
A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés a 2018/2019-es versenyévadban folyamatosan történik, amíg a költségvetési keret tart. A támogatási dokumentációk írásban, valamint elektronikus úton is benyújthatóak Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában.
A tanácshatározat teljes tartalma megtekinthető a polgármesteri hivatal székhelyén, az ügyfélfogadó, informació és iktatóirodában, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro. honlapon.

Eredmény: 2018/273

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETÉS

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2017/340-es számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.
A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés naptári évenként folyamatosan történik, amig a költségvetési keret tart.
A támogatási dokumentációk írásban, valamint elektronikus úton is benyújtható Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájában.
A tanácshatározat telyes tartalma megtekinthető a Polgármesteri Hivatal székhelyén, az Ügyfélfogadó, Informació és Iktató irodában, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro. honlapon.

Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a zsolt.szabo@sepsi.ro elérhetőségen nyújtanak.

 


Utolsó módosítás: 2020-02-10    

Oldal megjelenítése: 29699


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem