2024. július 19., Péntek
   

 

   

 

Vadon Egyesület

www.vadon.ro

A VADON Egyesület 2012 őszén alakult azzal a céllal, hogy természeti értékekre alapozott projekteket tervezzen és valósítson meg Székelyföldön. Főszervezője a térség legnagyobb lovas rendezvényének, a Székely Vágtának, amely 2020-ban jubilál és amelynek a maksai Óriáspincetető ad otthont. 

Az egyesület 2014 óta rendszeresen meghirdeti a TransNatura Nemzetközi Természetfotó pályázatát, melyre szinte a világ minden tájáról érkeznek be pályaművek.

Az egyesület gondozásában működik Benedekmezőn egy lovasközpont a régió egyik legkorszerűbb fedett pályájával, ahol korosztálytól és tudástól függetlenül lehetőség nyílik lovas sportok kipróbálására.

A Vadon Egyesület a működtetője a Székelyföldi Vadászati Kiállításnak, melynek a 2013-ban felújított, Sepsiszentgyörgy egyik legszebb műemléképületének tartott 1914-ben épült Bene-ház ad otthont. A kiállítást a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC International Council for Game and Wildlife Conservation) védett intézménnyé minősítette, biztosítva a székelyföldi vadgazdálkodás és vadászkultúra teljes körű nemzetközi elismerését. A Székelyföldi Vadászati Kiállítás emléket állít a Székelyföldön élő vadászoknak, a közel 300 trófeán és a több száz vadászattal kapcsolatos tárgyon keresztül mutatja be a térség faj- és vadgazdagságát, valamint az itteni vadászati kultúrát.

lap tetejére


Székely Nemzeti Múzeum
www.sznm.ro

A Székely Nemzeti Múzeum 1875 óta látogatható. Ez a jelentős tudományos intézmény a székelység és a székelyföldi regionális örökség kutatását, bemutatását vállalta fel.

Jelenleg a legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény. Az épületegyüttesben jelenleg könyvtár, természettudományi, régészet-történelem és néprajzi osztály működik. Itt tekinthető meg a legnagyobb romániai nagygombagyűjtemény, valamint a több mint 23000 példányt számláló Diószeghy László-féle lepkegyűjtemény.

Belső részlegei mellett az intézményhez tartozik a sepsiszentgyörgyi képtár (a Gyárfás Jenő Képtár 19–20. századi festészeti, szobrászati, grafikai alkotásoknak biztosít szakszerű raktározási és kiállítási felületet), a kézdivásárhelyi, a csernátoni, a baróti és a zabolai külső múzeumi egység.
Háromszék Táncegyüttes
www.hte.ro

A Háromszék Táncegyüttes célkitűzése az erdélyi népzene- és néptánckultúra gyűjtése, megőrzése és továbbadása, művészi értékű színpadi bemutatása. Az együttes nemcsak színpadi előadásai által népszerűsíti, de az emberek közé, a tömegbe is elviszi a magyar táncokat. A 2001–2002-es évadtól a Háromszék Táncegyüttes, a Lajtha László Alapítvány és a Kónya Ádám Művelődési Ház összefogásával újraindult Sepsiszentgyörgyön a táncház. Helyszíne a Városi Művelődési Ház nagyterme.

Hasonló az alapgondolata az 1999 óta működő Kommandói Cigányfolklór Tábornak. Az évi rendszerességű esemény azzal a céllal született, hogy betekintést nyújtson a cigányság életébe, kultúrájába, hétköznapjaiba.

lap tetejére
Tamási Áron Színház

www.tamasitheatre.ro

A sepsiszentgyörgyi színházat állandó hivatásos művészeti intézményként Állami Magyar Népszínház néven 1948-ban hozták létre. Csak 1998-tól lett a neve Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Előadásai – Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline, Euripidész: Alkésztisz, Witkiewicz: Vízityúk, a Vérnász, Tadeusz Slobodzianek: Ilja próféta, William Shakespeare: Rómeó és Júlia, Tamási Áron: Vitéz lélek és Énekes madár című darabjai Bocsárdi László rendezésében vagy Barabás Olga Moliére-előadásai, a Don Juan, és a Scapin furfangjai, később Peer Gynt-átirata és Partok szirtek hullámok című előadása a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházat a romániai magyar színjátszás élvonalába emelték.

2012-ben második alkalommal rendezte meg a Reflex Nemzetközi Színházi Biennálét, mely rendezvény Közép-Európa különböző színházi kultúráinak országos szakmai díjakkal kitüntetett előadásait kívánja egyetlen rendezvény műsorába gyűjteni, jelentős nyugati színházi kultúrák úttörő előadásával állítva őket párhuzamba. A meghívott társulatok Németország, Olaszország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország és Románia területéről érkeztek.

lap tetejére
M Studio Mozgásszínház
www.m-studio.ro

Az M Studio 2005-ben alakult meg Sepsiszentgyörgyön. A Háromszék Táncegyüttes mozgásszínházi műhelyeként létrejött formáció olyan kísérleti munkára szövetkezett, amely a színészi eszköztár lehetséges határait feszegeti, s a mozgás- és táncszínház területén kíván új, formateremtő előadásokat készíteni.

Fontosabb előadások: Molnár Ferenc: Liliom, William Shakespeare: Rómeó és Júlia, Adagio Cantabile, Éden, Mint a fagyöngy, William Shakespeare: Hamlet...

lap tetejére
Kovászna Megyei Művelődési Központ
www.kultkov.ro

A Kovászna Megyei Művelődési Központ Háromszék kulturális értékeinek, kulturális eseményeinek, hagyományainak és népszokásainak felkutatásával, dokumentálásával és népszerűsítésével foglalkozik. Tevékenységük legegyszerűbben a közművelődés klasszikus 3 K-jával összegezhető: kutatás, képzés és kiadványszerkesztés, melyek mellett megyei, regionális és nemzetközi fesztiválokat, kiállításokat, táborokat, hagyományőrző rendezvényeket, tudományos kollokviumokat és előadásokat szerveznek és támogatnak. Az említett tevékenységek népszerűsítésének hatékonysága érdekében 2005-től tematikus évek köré csoportosítják programjaikat, évente kiemelve egy-egy szakterületet: Ünnepi Népszokások Éve – 2005, Ifjúság Éve – 2006, Találkozások Éve – 2007, Népi Mesterségek Éve – 2008, Benedek Elek Éve – 2009, Képzőművészetek Éve – 2010.

lap tetejére
Kónya Ádám Művelődési Ház
www.kultur.ro

A művelődési ház elsősorban a város kultúrát kedvelő és művelő táborának kíván otthona lenni, egy olyan hely, ahol különböző közösségi és egyéni kezdeményezések és ötletek megvalósulhatnak. Fontos feladata, hogy támogatja a műkedvelők egyéni kibontakozását és csoportos kezdeményezéseit. Közösségi és művelődési programjai azoknak szeretnének segíteni, akik közelebb kívánnak kerülni gyökereikhez, akik szeretnének jobban megismerkedni kultúránkkal, népi hagyományainkkal.

Több olyan értékhordozó kulturális megmozdulást kezdeményez, támogat, amely egy sokszínűbb és toleránsabb világot segít kialakítani Sepsiszentgyörgyön.

Főbb tevékenységei: kórusok, színjátszás, néptánc, képzőművészet, zenekar, klubok (jazz, sajtó, film...).

lap tetejére
Bod Péter Megyei Könyvtár

www.kmkt.ro

Az intézmény elsősorban magyar és román nyelvű dokumentumállományt épít. Tevékenységeivel, projektjeivel arra törekszik, hogy könyvtárként igazi közösségi hely legyen, ahol felhasználói a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett információs és kommunikációs szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, minél változatosabb témakörben. A szabadidő értelmes és kellemes eltöltését szolgáló kulturális rendezvényei a létező közönség megtartását és újabb érdeklődők vonzását szolgálják.
2012 végén állományában 219 128 dokumentum szerepelt (könyv, újság, folyóirat, audiovizuális dokumentum).

A Bod Péter Megyei Könyvtár kölcsönzés és olvasótermi igénybevétel mellett, a gyerekekre különös figyelmet fordít. Iskolaidőben kéthetente mesedélutánra várja őket, illetve más napokon is egy-két órára gyerekmegőrzést vállal.

lap tetejére
Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér
www.magma.maybe.ro

Kitörés(ek) és szilárdulás
Magma Projekt és Kortárs Művészeti Kiállítótér Sepsiszentgyörgyön
A Magma mozgása kettős. Egyrészt mély alatt lappangó forrongás, alakulás, szerveződés, másrészt pedig időről időre való felszínre törés, erupció. Niklas Luhman „autopoetikus” jelzője éppúgy érvényes rá, mint a kollektív akcióként való (ön)meghatározás. Autopoetikus abban az értelemben, hogy önmagát fenntartja, szüntelenül újraizzítja anélkül, hogy bármilyen formális vagy tematikus kötöttséggel, elvárással számolna. Paradox módon azonban – ha nem is alakít ki függőségi viszonyt a tetszés/nemtetszés, értelmezhetőség/értelmezhetetlenség kategóriáival például -, mégsem önmagába forduló gesztusként, hanem kollektív megnyilvánulásként képzeli el (ön)mûködését, tehát néha-néha kitör. A következőkben ilyen kitörések nyomait dokumentáljuk, amelyek a Kispál Attila, Kispál Ágnes Evelin és Vetró Barnabás Magma projektjének ívét írják le a felszínre toldulástól a szilárdulásig. (Bartha Zonga)

lap tetejére
Andrei Mureşanu Színház
www.tam.ro

Az Andrei Mureşanu Színház egy szórakozást biztosító közintézmény, a kulturális események főszervezője a környéken levő román kisebbségi közösség számára. 1992-től kezdődően különvált a Tamási Áron Színháztól. Annak ellenére, hogy a két színház a mai napig ugyanazt az épületet használja, 1992-től két egymástól független művészeti intézményként működik saját csapattal és különböző kulturális stratégia alapján. Az Andrei Mureşanu Színház klasszikus és univerzális román színműirodalmi összeállításokat és kortárs darabokat kínál a nagyközönségnek és nyitott a színházi előadótér összes jelenlegi tendenciájára (táncszínházi előadások, kép-színház, performance-ek, happening-ek, workshop-ok, stb.)

A színház szerepelt a 2010-es, Bulgáriában megrendezett, Varna Summer Nemzetközi Színházi Fesztiválra meghívott színházak listáján is, ahol a Lucia korcsolyázik című, Radu Afrim által rendezett, darabbal vett részt.

A színház néhány kiemelkedő előadása: A szobalányok, A bohócok országa, Anyó lánya, apó lánya, Előbb megszületsz, Casanova, Az Angyal és a Virág, Családi történetek, stb.

lap tetejére
Árkosi Művelődési Központ
www.ccarcus.ro

Az Árkosi Művelődési Központ kulturális közintézmény, a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium alárendeltsége alatt működik.

Az Árkosi Művelődési Központ tárgyát képezi:

  • saját és különböző szövetségek és partnerintézmények előadásainak megszervezése, különféle kulturális és művészeti téren;
  • találkozóhely kulturális kapcsolatok létrehozására;
  • kulturális előadások, közértekezletek, tárgyalások, szimpozionok, művészeti alkotó körök és műhelyek, tematikus előadás-ciklusok és koncertek rendezése.

lap tetejére
Lábas Ház

  A Lábas Ház alagsorában található a multimédiás várostörténeti kiállítás és a további kiállító teremekben időszakos képzőművészeti és más kiállításokat lehet látogatni. 2020 májusától a Székely Nemzeti Múzeum Néprajz- és Múzeum Pedagógia Irodái vették át az emeleti helységeket.

Nyitvatartás:

Hétköznap: 08:00 - 16:00

A Lábas Házban működő szervezetek:

  • Polgármesteri Hivatal - Tanügyi és Kulturális Osztály
  • Cimbora Egyesület
  • Nyugdíjasok Sugás Szövetsége
  • Vadon Egyesület
  • Mihai Viteazul Alapítvány
  • A Székely Nemzeti Múzeum Néprajz- és Múzeum Pedagógiai Irodái

lap tetejére


 
Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola
http://hu.artecovasna.ro/


A Kovászna Megye Tanácsa fenntartásában működő Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola a térség kiemelt hatékonyságú, kulturális oktatással foglalkozó intézményének számít. A népiskolaként is gyakran emlegetett oktatási központ három területen tevékenykedik: művészeti oktatás, felnőttképzés, illetve táborszervezés, melyek keretében nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok, a népi kultúra ápolására, a szellemi értékek megőrzésére, azok terjesztésére, valamint az önfejlesztés lehetőségeinek megteremtésére.

Az intézmény több mint 40 éves múltra tekint vissza. Kezdetben 4 szakkal indult – ének, zongora, hegedű és gitár – majd a 70-es évektől egyre több tagozattal bővült. A térség különböző helységeiben kialakított népművészeti szakok indításával vált egyre népszerűbbé. Jelenleg Háromszéken 5 városban, 8 községben, valamint 13 településen működnek kihelyezett osztályai az iskolának, így építve ki a megyében a művészeti oktatást. Sepsiszentgyörgyön, valamint a megye városaiban és községeiben a következő osztályok működnek: ének, zongora, gitár, basszusgitár, hegedű, szintetizátor, cimbalom, szaxofon, ütős hangszerek, fuvola, blockflöte (furulya), klarinét, trombita, kürt, tuba, balett, néptánc, hangosítástechnika, népdaléneklés, könnyűzene, színjátszás, rajz, festészet, zeneelmélet, zenetörténet, bútorfestés, népi díszítőművészet.

A Sepsiszentgyörgyhöz közeli Árkoson található Felnőttoktatási Központ számos szakmai képzési program lebonyolítására ad lehetőséget, valamint közintézményeknek, civil szervezeteknek, magáncégeknek szervezett különböző képzési és tájékoztatási tevékenységeknek ad otthont.

Az elmúlt évek során a következő felnőtt képzésekre került sor: pincér-szakács, lakberendező, szabás-varrás, illetve fazekas képzés. A központ nem csupán a konferenciák, szemináriumok, kerekasztal megbeszélések megszervezéséhez szükséges feltételeket, hanem a szálláslehetőséget is biztosítja.

Az intézmény által évente megszervezett művészeti szaktáborok (fúvós-, gitár- és balett-tábor), az iskola Mini Snaps gyerek együttesének tábora, valamint a színháztagozat tábora is nagy népszerűségnek örvendenek, ahol a tanulók a nyári szünidő alatt még jobban belekóstolhatnak a művészet világába.

lap tetejére


 


Keleti Kárpátok Múzeuma
www.mncr.ro

1995-ben az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum létrehozott egy régészeti részleget Sepsiszentgyörgyön, amely az 1365/1996-os kormányrendelet alapján 1999-ben önálló múzeummá alakult, felvette a Keleti Kárpátok Múzeuma nevet és a Kulturális Minisztérium alárendeltségében tevékenykedik. 2007-ben az intézmény megkapta a „Nemzeti” titulust, ennélfogva az intézmény manapság a Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeuma néven tevékenykedik, a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériumának az alárendeltségében.

1999 óta az intézmény a helyi és a Keleti Kárpátok mentén található örökségek kutatását, bemutatását és megőrzését vállalta fel. A múzeum történelmi, régészeti és néprajzi gyűjteményanyaga ma több mint 16.000 tételnyi. Az évek során a kutatások inkább a tárgyi örökségek megmentésére és megőrzésére koncentráltak, ám ma minél inkább a veszélyben lévő testetlen örökségek kutatására és megőrzésére teszik a hangsúlyt.

A múzeum számos kutatást és kiállítást rendezett, egyénileg vagy más romániai és külföldi intézmények közreműködésével. A legfontosabb régészeti kutatások Kovásznán, a Dák Tündérvárban, Oltszemen, a Homokbányában, Csík-Csomortán Pálfalván, a Várdombon és a Beszterce megyei Figa lelőhelyen folyamodtak, miközben a néprajzi kutatások Kovászna, Brassó, Hargita, Beszterce és Bákó megyékben gyűjtötték országunk örökségét.

lap tetejére


Utolsó módosítás: 2013-03-01    

Oldal megjelenítése: 40249


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot !
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem