2023. február 3., Péntek
Hírarchívum
Felhívás

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalaa Szent György-napi vásár (2011. május 6-8.) nem közélelmezési egységek árusítóhelyeire zárt borítékos versenytárgyalást szervez:


- ajánlatokat 2011. április 18-án 10 óráig lehet letenni a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó irodájába vagy a Tega Rt. székhelyén (Ág utca 1. szám).


Bővebb felvilágosítást a 0367-401911–es telefonszámon nyújtunk. A versenytárgyalás szabályzata, űrlapok, vásártérkép a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában, a Tega Rt. székhelyén valamint a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro weboldalon találhatók.
 

Román nyelvű tanácshatározat:

 

HOTĂRÂREA NR.  73/2011

cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.738/2011 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se stabileşte perioada de desfăşurarea a Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011, pentru data de 6-8 mai.
(2) Se aprobă planul de amenajare al Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – “Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2011” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
ART. 4. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru standuri de comerţ cu amănuntul se dobândeşte în baza licitaţiei organizate conform regulamentului de licitaţie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă,
ART. 5. - Veniturile realizate în baza prezentei hotărâri se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
             Mild Zoltán                                                                     SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

Mellékletek:

Versenytárgyalás szabályzata (román nyelven)

Ajánlat nyomtatvány (magyar nyelven)

Ajánlat nyomtatvány (román nyelven)

Bérleti szerződés (román nyelven)

Bérleti díjak (román nyelven)

Bérleti díjakból származó jövedelem felhasználása (román nyelven)

Térkép<< visszaOldal megjelenítése: 3247    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem