2024. március 1., Péntek
Hírarchívum
Hulladékelszállítási eredmények az elmúlt 4 hónapból

Tavaly év novemberében kezdte el a Tega Rt. a hulladékgyűjtés új rendszerét, amelynek az első eredményeit már mérni lehet. A vállalat munkatársai 2016. november – 2017. február időszakát hasonlították össze 2017 novembere és 2018 februárja közötti időszakkal és azt tapasztalták, hogy Sepsiszentgyörgyön közel 30%-al emelkedett a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, vagyis mintegy 27%-al csökkent a vegyes hulladék mennyisége. Mindezt olyan körülmények között, hogy míg a 2016/2017-es mért időszakban 5172 tonna hulladékot termeltünk, addig ez a szám a 2017/2018-as mért időszakban 6489 tonnára emelkedett. Ezek a számok mutatják, hogy az új rendszer bevezetése sikeres volt, és egyértelműen a vegyes hulladék mennyiségének csökkentéséhez vezetett.

A hulladék elszállítást két, egymástól külön álló szerv és annak törvénykezései szabályozzák: egyrészt a Közszolgáltatások Országos Szabályozási Hatósága, másrészt pedig az Egészségügyi Minisztérium. E két szerv hulladékgazdálkozásra vonatkozó rendeletei abban egyetértenek, hogy a háztartási hulladékot hetente kell elszállítani a hulladékgyűjtő helyekre. A Tega Rt. ennek a törvényes kötelkezettségének maradéktalanul eleget tesz, hiszen háztartási hulladéknak számít minden olyan hulladék, amely egy adott háztartáson belül keletkezik, vagyis ide tartoznak mind a szelektíven gyűjtött, mind a vegyes hulladékok.

A szelektív gyűjtés lényege, hogy az ember által termelt hulladék minél kevesebb kárt okozzon a környezetnek és ezáltal az embereknek. Ennek érdekében biztosítani kell a megtermelt hulladék ártalmatlanítását és újrahasznosítását. Amennyiben az újrahasznosítható és nem újrahasznosítható hulladék egy helyre kerül, és ezáltal a szeméttelepekre, hulladéklerakóba, lehetetlen szétválasztani és az arra alkalmas hulladékot újrahasznosítani. Ezért gyűjtjük szelektíven a szemetet, hiszen a legtöbb hulladék - különválogatva - anyagában újrahasznosítható, vegyesen viszont csak növeli a szeméthegyet.


Fotó: Henning János<< visszaOldal megjelenítése: 59755    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem