2024. június 17., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2011. március 31.

 

Nr. 15.302/24.03.2011.


MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2011. MÁRCIUS 31 - én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. –  Sepsiszentgyörgy polgármesterének a municípium 2010. évi gazdasági, szociális és környezeti állapotára vonatkozó beszámolója.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a 2010-es költségvetési év lezárásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi keresztény egyházak támogatásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a Hitel Osztály Escrow számlájára vonatkozó szerződéstervezet jóváhagyásáról, a projekt működéséhez szükséges bank kiválasztásáról, valamint Sepsiszentgyörgy municípium megbízásáról, Antal Árpád András úr személyében, az Escrow számlára vontkozó szerződés aláírásával.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

 

5. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező Lábas Ház bizonyos felületeinek ingyenes módon való odaítéléséről.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit alpolgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET
a Gyár u. 41 sz. alatti ingatlan használati jogának ingyenes átruházásáról a bukaresti székhelyű CREFOP Alapítványra a Szociális Segítő, Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ létrehozása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


7. – HATÁROZATTERVEZET a TEGA R.T. 2010. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA R.T. képviselőinek a részvényesek közgyűlésébe való felhatalmazásáról, a 2011-es évi költségvetés elfogadása érdekében.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. Sepsiszentgyörgy által szolgáltatott piacgondnoksági tevékenységre vonatkozó díjszabás elfogadásáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.

 

10. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 4.380/1998. sz. koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.

 

11. - HATÁROZATTERVEZET Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött megbízásról szóló szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.

 

12. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. Sepsiszentgyörgy 2011-es évi költségvetésének elfogadásáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.

 

13. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. 845/410/2007. sz. koncessziós szerződés módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyes, a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. által koncesszióba vett állóeszközök üzemen kívül helyezéséről megsemmisítés céljából.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.


14. - HATÁROZATTERVEZET a Közüzemek R.T. koncessziójába vett egyes alapeszközeinek a municípium közvagyonából a municípium magánvagyonába való átvételéről, üzemen kívül helyezés céljával utólagos megsemmisítés vagy, esettől függően értékesítés érdekében.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.


15. - HATÁROZATTERVEZET az orvosi rendelők bérlőivel kötött koncessziós szerződések kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


16. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi HOMA Kft.-vel kötött 4.801/2006. sz. bérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Szállodai, valamint Vendéglátóipari Egységek Egyesületével megkötendő társulási szerződésről.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


18. – HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2011 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

19. – HATÁROZATTERVEZET a lakosság bevonása a területrendezési és urbanisztikai tervek kidolgozására és felülvizsgálatára vonatkozó helyi szabályzat elfogadásáról.
Előterjeszti: Mild Zoltán, tanácsos.


20. – HATÁROZATTERVEZET A Dózsa György és József Attila utcák között található Csorgó utca korszerűsítése Sepsiszentgyörgy, című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


21. – HATÁROZATTERVEZET A Hóvirág és Világlátó utcák között található Cserey Jánosné utca korszerűsítése Sepsiszentgyörgy, című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


22. – HATÁROZATTERVEZET A Hóvirág és Világlátó utcák között található Diószeghy László utca korszerűsítése Sepsiszentgyörgy, című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.

 

23. – HATÁROZATTERVEZET A Hóvirág és Ion Luca Caragiale utcák között található Akác utca korszerűsítése Sepsiszentgyörgy, című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


24. – HATÁROZATTERVEZET A Hóvirág és Világlátó utcák között található Vadász utca korszerűsítése Sepsiszentgyörgy, című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


25. – HATÁROZATTERVEZET A Szennyvízelvezető csatornahálózat kibővítése a Kós Károly utcában, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


26. – HATÁROZATTERVEZET A Szennyvízelvezető csatornahálózat kibővítése a Jókai Mór utcában, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


27. – HATÁROZATTERVEZET a legelők kezeléséről, a legeltetés megszervezéséről, valamint a 2011. évi legeltetési díjak kiszabásáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.


28. – HATÁROZATTERVEZET a 18/2011. sz. tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó fatömeg értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif alpolgármester.


29. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


30. - Különfélék


 

Antal Árpád András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 23493    


Utolsó módosítás: 2011-03-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem