2023. június 10., Szombat
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2010. október 14.


Nr. 47.203/07.10.2010.

MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2010. OKTÓBER 14 - én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel :


1. BESZÁMOLÓ a Közösségi Rendőrség tevékenységéről.
Előterjeszt: Hadnagy István, végrehajtó igazgató.

 

2. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy-i Közösségfejlesztési Igazgatóság költségvetésének 2010. évi módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

3. – HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon költségvetésének 2010. évi módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

4. – HATÁROZATTERVEZET pénzösszeg kiutalásáról, a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége számára.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

5. – HATÁROZATTERVEZET Kovászna Megye közvagyonában és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa ügykezelésében levő bizonyos ingatlanainak, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonába és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa ügykezelésébe való igényléséről, valamint ingyenes módon való átutalásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester

 

6. – HATÁROZATTERVEZET Csíki utca 15 szám alatti ingatlannak Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonából és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa ügykezeléséből, Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa ügykezelésébe való ingyenes módon való átutalásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András, primar.

 

7. – HATÁROZATTERVEZET a Közszállítási R.T.–vel megkötött 845/410/2007-es számú koncessziós szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

8. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi HOMA Kft-vel megkötött 2006/4.801-es számú lakbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

9. – HATÁROZATTERVEZET a 15.07.1994/5.122-es számú koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, a HYSTRIA EXPERT Kft engedményező részéről a LUKOIL Kft engedményezett számára.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

10. – HATÁROZATTERVEZET épület kiterjesztésére szánt terület jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

11. – HATÁROZATTERVEZET 2005/566-os számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről, a sepsiszentgyörgyi Kós Károly utca 19/A szám alatt müködő NEVODENT Kft fogorvosi rendelő bérleti felületével kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

12. – HATÁROZATTERVEZET a Köztisztasági R.T.-vel megkötött 1998/4.380-as számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

 

13. – HATÁROZATTERVEZET a 2009/38-as számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium egyes utcáinak rehabilitációját és korszerűsítési tevékenységét szabályzó intervenciós munkálatokat véleményező iratcsomójának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti :Sztakics Éva - Judit alpolgármester

 

14. – HATÁROZATTERVEZET a 2009/42-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium Szociális étkezdéjének felújítását és felszerelését szabályzó intervenciós munkálatokat véleményező iratcsomójának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti :Sztakics Éva - Judit alpolgármester

 

15. – HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi Észak lakó- és szolgáltató övezet elnevezésú körzeti városrendezési-tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


16. – HATÁROZATTERVEZET Szarvadi – Téglás Loránd és Szarvadi – Téglás Zsuzsanna adományának elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.


17 – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan kiegészített és módosított 1999/47-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyon leltára elfogadásának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


18. – HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező bizonyos területeinek, a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy közvetlen környezete víz- és szennyvízhálózat kiterjesztése és korszerűsítése elnevezésű terv rendelkezésére való bocsájtásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


19. – HATÁROZATTERVEZET Kovászna megyei víz- és szennyvízhálózat kiterjesztési és korszerűsítési terve megvalósíthatósági tanulmányának, valamint Sepsiszentgyörgy közvetlen környezete beruházási műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.


20. – HATÁROZATTERVEZET a Kovászna megyei víz- és szennyvízhálózat kiterjesztési és korszerűsítési terve társfinanszírozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.


21. – HATÁROZATTERVEZET
az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról, a Közművek R.T. középtávú díjszabási politikája jóváhagyásának céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.


22. – HATÁROZATTERVEZET kilyéni faszerkezetű híd rehabilitációs munkálatai műszaki-gazdasági iratcsomójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


23. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Tavirózsa és Nicolae Colan ucák kereszteződésénél levő beltelek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.


24. – HATÁROZATTERVEZET
az 1998/152-es számú törvény értelmében épített, a 35. életévüket betöltött, szerződéssel rendelkező személyek bérleti szerződése értékének átszámításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.


25. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Constantin Anna - Zsófia részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


26. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Havadtői Katalin részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


27. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Domokos Gyula - Csaba részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


28. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Muntean Emese részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


29. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Jakab Vincze - Szilamér részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


30. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Jakab Szabolcs részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


31. – HATÁROZATTERVEZET
Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Szász Éva - Kinga részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


32. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Fülöp Csilla részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


33. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Koncsag Árpád - Ferenc részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


34. – HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Lemhényi Botond részére.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester


35. – HATÁROZATTERVEZET a Szent György ösztöndíj elnevezésű program keretén belül odaítélendő ösztöndíjak számának és nagyságrendjének megállapításáról.
Előterjeszti: Guruianu Mădălin-Doru, helyi tanácsos.


36. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium helyi tanácsosainak nevesítéséről, a municípium egyetem előtti oktatását felmérő és minőségét biztosító bizottságába.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit alpolgármester.


37. – HATÁROZATTERVEZET a sugásfürdői turisztikai- és üdüllőtelep, valamint Sepsiszentgyörgy municípium sajátos, turisztikai értékei ösztönzésével kapcsolatos tervének és költségeinek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: : Sztakics Éva – Judit, alpolgármester.

 

38. – HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon szervezési és működési szabályzatáról szóló, módosított és kiegészített 2003/169. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva - -Judit alpolgármester.


39. - HATÁROZATTERVEZET a 2010. év november hónapban tartandó tanácsülések ülésvezetőjének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.


40. KÜLÖNFÉLÉK.Antal Árpád - András
POLGÁRMESTER
 << visszaOldal megjelenítése: 3455    


Utolsó módosítás: 2010-10-11    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem