2024. április 16., Kedd
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2010. május 27.
Nr. 23.789/21.05.2010

MEGHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2010. május 27-én, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel :

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

2. - HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2010. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

3. - HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház 2010. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium egyházainak pénzbeni támogatásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

5. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy-i URBAN - LOCATO K.F.T. 2009. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András polgármester.

6. - HATÁROZATTERVEZET 2009. december 31-ig összegyűlt, 10 lejnél kevesebb vagy egyenlő összegű fennálló adótartozások eltörlésével kapcsolatosan.
Előterjeszti: Ivan Niculae – Gheorghe, tanácsos.

7. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztési Igazgatóság 2010. évi szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2010. évi szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

9. – HATÁROZATTERVEZET a Közösségi Rendőrség Igazgatóságának a 2010. évi  szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

10. – HATÁROZATTERVEZET a 2011. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

11. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes, a 2011. évi különleges illetékek megállapítási- és alkalmazási szabályzatával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

12. – HATÁROZATTERVEZET 2009/282-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a 2010. évi, Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan.
Előterjeszti : Sztakics Éva - Judit, alpolgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, 1918. December 1. utcaszakaszának elnevezésével kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

14. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák elnevezésével és utcák névadásával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

15. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névadásával és névváltoztatásával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

16. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és SEPSI AD CONSTRUCŢII K.F.T. között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy belterületi övezeteinek besorolásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

18. – HATÁROZATTERVEZET egy Csíki utcai beltelek megosztásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

19. – HATÁROZATTERVEZET László Ferenc utcai területek összevonásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

20. – HATÁROZATTERVEZET a Kós Károly utca 62. szám alatti beltelek ingyenes módon való odaítéléséről, a sepsiszentgyörgyi Evangélikus Egyház részére.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

21. – HATÁROZATTERVEZET a D-Ny Oltmeder elnevezésű városrendezési övezeti terv, -  Cigaretta utca meghosszabbítása - megvalósíthatósági láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

22. – HATÁROZATTERVEZET az 1918 December 1. utca 11 szám alatti, II-es számú lakrészének ingyenes módon való odaítéléséről a Barabás Miklós Céh Egyesület számára, irodák és konferenciaterem létesítése céljából.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

23. – HATÁROZATTERVEZET a 2008/129-es számú tanácshatározat visszavonásáról, Sepsiszentgyörgy Municípium és a CODEC SPAT K.F.T. között megkötött társulással kalpcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

24. – HATÁROZATTERVEZET a Rara Avis Egyesülettel megkötött 1.362/2004-es számú haszonkölcsönszerződés módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

25. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgyön, a Vasile Goldiş utca 3. szám alatti általános orvosirendelő koncessziós szerződés időtartamának meghosszabbításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

26. – HATÁROZATTERVEZET bizonyos építmény jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

27. – HATÁROZATTERVEZET a bukaresti ULTRAVISION K.F.T. –vel megkötött 2006/2.294-es számú társulási szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

28. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi GOLD CARP K.F.T.-vel megkötött 2003/4.397-es számú bérleti szerződés átengedéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

29. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa és a Kovács Húsfeldolgozó K.F.T. között létrejött bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

30. – HATÁROZATTERVEZET a Közüzemek R.T. koncessziójában levő egyes alapeszközöknek a municípium közvagyonából a municípium magánvagyonába való átvételéről, üzemeltetésének megszüntetéséről értékesítés, illetve leírás céljából.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

31. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Bölcsődék és a Benedek Elek Ovóda működéséhez szükséges intézkedések megállapításáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

32. – HATÁROZATTERVEZET a 2009/256-os számú tanácshatározat mellékletének, Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi- és taxibérlés rendszerű szállítás engedélyezésének, valamint szervezési- és működési szabályzatának módosításával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Gazda Zoltán, tanácsos.

33.-  HATÁROZATTERVEZET a 2010. év június hónapban tartandó tanácsülései ülésvezetőjének megválasztásáról.
Előterjeszti: Bodor Lóránd, gyűlésvezető.

34. Különfélék


Antal Árpád - András
POLGÁRMESTER
<< visszaOldal megjelenítése: 23373    


Utolsó módosítás: 2010-05-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem