2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2020. szeptember 24

2020/1122. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdés és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI
 


1. CIKKELY
– Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívását 2020. szeptember 24-én 14:00 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, az RUTIN BAULEITUNG Kft. számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos Szegfű utcai ingatlanok Sepsiszentgyörgy municípium tulajdonjogába való bejegyzéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Szőcs Kinga – Brighita és Răpişcă Tudor - Cristian által felajánlott adomány elfogadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5-ös szám, 4-es tömbház, A lépcsőház, 4-es lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Bodola Levente részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET egy koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, valamint egy bérbeadott terület haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés, jogi személyeknek szánt famennyiség árverésen való kikiáltási árának, fizikai személyeknek szánt famennyiség árának, az erdészeti munkálatok értékének jóváhagyásáról, valamint 2020-ban elvégzendő, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező erdészeti munkálatok értékének megállapításáról szóló, az utólagosan módosított 2020/413-as számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
7. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Lármafa Egyesület között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, az Őrkői cigánytalálkozó elnevezésű esemény megszervezése és finanszírozása céljából, 2020. október 1-4 között.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
9. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható lesz Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. szeptember 18.
 

Toth-Birtan Csaba
ALPOLGÁRMESTER

POLGÁRMESTER nevében

Ellenjegyzi
  Kulcsár Tünde-Ildikó
FŐJEGYZŐ


 << visszaOldal megjelenítése: 20957    


Utolsó módosítás: 2020-09-18    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem