2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. szeptember 16

2020/1117. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való
összehívásáról


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI

 

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való összehívását 2020. szeptember 16-án 14:00 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium 2020. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztalitenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2020-2021-es versenyszezonban, juniorok és felnőttek, valamint sportesemények, illetve versenyek szervezése” című sportprogramjának Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy 37576. számú telekkönyvben nyilvántartott, Sepsiszentgyörgy Municípium, kilyéni ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Victor Babeș utcai terület megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET az 2017/16-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület között, egy távközlés-történeti magángyűjtemény kiállítása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható lesz Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. szeptember 11.
 

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

 

  Ellenjegyzi

Morar Edith

FŐJEGYZŐ nevében

 << visszaOldal megjelenítése: 21086    


Utolsó módosítás: 2020-09-11    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem