2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2020. augusztus 272020/1024. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdés és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI


1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívását 2020. augusztus 27-én 14:00 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusának, valamint az alárendelt intézmények szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2019/210-es számú tanácshatározat módosításáról, 2020. augusztus 1-től kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 2020. évi, Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításról szóló 2019/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípiumi nyilvános helyek ideiglenes használatára és ezen eljárások nyilvántartására vonatkozó szabályok kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5-ös szám, 3-as tömbház, B lépcsőház, 3-as lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Badi Aranka részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Kökényes utca szám nélküli terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való eladásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a Vasile Goldiş utca 3. szám alatti ingatlanban működő orvosi rendelőhöz tartozó felület versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókjával megkötött 2018/52450-es számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
7 - HATÁROZATTERVEZET épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából, Gaspar Imre úrral megkötött 2010/41878-as számú koncessziós szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Tega Rt. között megkötött 2014/8890-es számú koncessziós szerződés módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium gazdátlan ebeinek gondozásával foglalkozó közszolgáltatására vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, Nyugat Szemeria városrendezési terv - II. szakasz véleményezéséről szóló 1997/39-es számú tanácshatározat részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2019/215-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, a Szabadság tér területrendezése című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés aktualizálásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET a József Attila utca modernizálása, beleértve a közműrendszert is, 3. szakasz című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2018/257-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Kőrösi Csoma Sándor Napköziotthonos Óvoda felújítása és bővítése című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés aktualizálásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET az 1918. December 1 utca 11 szám alatti ingatlan (emelet) felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Nyomógombos jelzőlámpa rendszer felszerelése a gyalogátkelőhelyeknél elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy területén történő, taxival való teherszállításra vonatkozó távolsági tarifa felső határértékének jóváhagyásáról.     Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET a kovászna megyei víz- és csatornarendszer korszerűsített Mestertervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
18. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható lesz Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. augusztus 21.

  


        Antal Árpád-András 
      POLGÁRMESTER

     

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó
FŐJEGYZŐ

 << visszaOldal megjelenítése: 20988    


Utolsó módosítás: 2020-08-21    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem