2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó sorosi tanácsülésre - 2020. július 30.

2020/936. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdés és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI

 


1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívását 2020. július 30-án 14:00 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2020. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyház számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesteri szakapparátusa “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról szóló 2020/16-os számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET egy haszonbérleti szerződés megkötésének jóváhagyásáról Halmágyi Eugennel, bizonyos Sepsiszentgyörgy municípium, Vadász utcai területekre vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és a SEPSI-SIC Sport Egyesület közötti társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról egy birkózóterem építése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy 39735. számú telekkönyvben nyilvántartott ingatlan ingyenes módon való átutalásáról Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonából és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának kezeléséből, Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Csíki utca 51. szám alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Szász Éva bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5-ös szám, 4-es tömbház, A lépcsőház, 3-as lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Herman Loránd bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Otthon sétány 6 szám, 30-as tömbház, B lépcsőház, 2-es lakrész alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Váradi József utca 2-es tömbház, D lépcsőház, 7-es lakrész alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy, Puskás Tivadar utcai terület jogi helyzetének szabályozásáról.
 Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Dália utca 1. szám, 12-es tömbház alatti ingatlanok kezelési jogának átutalásáról a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóságnak.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által, fiataloknak történő bérbeadás céljából Sepsiszentgyörgyön épített lakásokra 2020. június 26-ig leadott és elbírált kérések prioritási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET egy Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítélésének jóváhagyásáról, egycsaládos lakóház építése céljából Molnár Ede-Károly részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítélésének jóváhagyásáról, egycsaládos lakóház építése céljából Császár Szabolcs-Attila részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET egy Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítélésének jóváhagyásáról, egycsaládos lakóház építése céljából Ambarus Levente részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesteri szakapparátusához tartozó alkalmazottak számára odaítélendő szolgálati lakások szabályzatának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Păius David utcai számnélküli terület megosztásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa utólagosan módosított 2019/276-os számú, a „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2019-2020-as versenyszezonban, juniorok és felnőttek” című sportprogramjának Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből való támogatásáról szóló tanácshatározat 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról, illetve a Kovászna megye Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület között megkötött 20/5002/9/2020-as számú szerződés 2020/1-es számú okirat tervének az elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
20. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, a 2018/2019-es tanévben kiváló eredményeket elért oktatószemélyzet díjazása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
21. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és a Mathias Corvinus Collegium Egyesület között.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
22. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság átszervezére vonatkozó 2019/377-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
23. - HATÁROZATTERVEZET prioritási jegyzék jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi szociális lakásokat kérelmezők számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: III, V.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
25. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható lesz Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. július 24.
 


        Antal Árpád-András 
      POLGÁRMESTER

     

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó
FŐJEGYZŐ


        << visszaOldal megjelenítése: 21061    


Utolsó módosítás: 2020-07-24    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem