2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2020. június 25

2020/824. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívásáról


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdés és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívását 2020. június 25-én 14:00 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyház támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, az AKSD ROMANIA Kft. számára.
 Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Székely Nemzeti Múzeum között megkötött 2020/16.500-as számú haszonkölcsönszerződés, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Mihai Viteazul Alapítvány között megkötött 2018/73.214-es számú bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Dr. Ferencz Dora-Ana orvosi rendelőre megkötött 2005/557-es számú koncessziós szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Sabău Marius-Gabriel között megkötött 2018.04.13/22396-os számú haszonkölcsönszerződés felbontásának jóváhagyásáról.
 Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező szolgálati lakás kezelési jogának visszavonásáról a Plugor Sándor Művészeti Líceumtól.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Molnár István Kft. között létrejött 2015/6824-es számú bérleti szerződés, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Panpacifico Export Import Kft. között létrejött 2004/329-es számú bérleti szerződés kiegészítő okiratainak megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET az állami alapból épített, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező bérelt lakások bérleti szerződéseinek meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Csíki utca 51. szám alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Szász Éva bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából, koncessziós szerződések átengedésének jóváhagyásáról, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kökényes utca számnélküli terület megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2016/295-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium főépületének, A-B épületszárny, könyvtárépület rehabilitációja című beruházás költségbecslésének aktualizálásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET a Gödri Ferenc utca, 5-ös tömbház, A, B, C, D, E lépcsőházak hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca, 13-as tömbház, A, B, C lépcsőházak hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy, Kriza János utca, 3-as szám hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
 Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy, Szabadság utca, 7-es tömbház A, B lépcsőházak hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
 Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
18. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható lesz Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. június 19.

     

POLGÁRMESTER

       Antal Árpád-András           

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ << visszaOldal megjelenítése: 21142    


Utolsó módosítás: 2020-06-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem