2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2020. május 28


2020/743. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívásárólA Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdés és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI


 


1. CIKKELY
– Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésre való összehívását 2020. május 28-án 14:00 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2020. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. március 31-i költségvetés végrehajtási számlájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy Nagy György 17 szám alatti ingatlan üzemen kívüli helyezésének és leírásának jóváhagyásáról (épület).
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET a Novodent Kft-vel megkötött 2005/566-os számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról a SEPSI REKREATÍV Rt. közgyűlésébe, a 2019. évi költségvetés jóváhagyása érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú, a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Grigore Bălan tábornok sugárút 16 szám alatti (volt Piactér 16 szám) egyes területek megosztásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján összeállított, rendelkezésre álló, Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Borvíz utcai beltelkek prioritási jegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság átszervezére vonatkozó 2019/377-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III V.
10. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Háromszéki Közösségi Alapítvány között a Napkapu program finanszírozása és megszervezése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
11. – HATÁROZATTERVEZET egy együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium és Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, IT Plusz Klaszter, Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (ASIMCOV) között, Sepsiszentgyörgy municípium gazdasági fejlődése érdekében.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET a családon belüli erőszak esetén közbelépő sürgősségi akciócsoport összetételének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: III, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
14. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható lesz Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. május 22.

POLGÁRMESTER

       Antal Árpád-András           

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ


 << visszaOldal megjelenítése: 21078    


Utolsó módosítás: 2020-05-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem