2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. április 3

2020/574 SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;
 


ELRENDELI

 

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való összehívását 2020. április 3-án 14:00 órára. A tanácsülés a Speciális Távközlési audiokonferencia rendszeren keresztül történik, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2020. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról az V. sepsiszentgyörgyi Katolikus Parókia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET az ingatlanok átengedése általi adótartozások eltörlésével kapcsolatos kérések elemzésére és megoldására vonatkozó eljárás jóváhagyásáról szóló 2017/6-os számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2018/161-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Municípium kis- és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi OSK Sportklub Egyesület által felajánlott adomány elfogadásának jóváhagyásáról szóló 2019/270-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi CHOCO PACK Kft. és Sepsiszentgyörgy municípium között megkötött 2017/15723-as számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi 14/4 Postagalamb Sportegyesülettel megkötött 2018/22759-es számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET dr. Sándor Andrással megkötött, 2005/578-as számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET dr. Szmolka Mártával megkötött, 2005/570-es számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET az Állomás és Szemerja környékén működő, nyilvános értékesítési helyek bérlőivel megkötött egyes bérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET egy terület nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról egy totem típusú reklámtábla elhelyezése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos Sepsiszentgyörgy municípiumi területek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, szépmezői területek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET a MULTI-TRANS Rt. 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. 2019. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiipar Kft. 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban-Locato Kft. 2019. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato Kft. 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
20. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi Rekreatív Rt. 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
21. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiipar Kft. kezelésébe adott alapeszközök működésből való kivételéről leírás céljából, valamint 2016/52524-es számú kezelési szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Szépmezői Közösségi Központ létrehozása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előtrejeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Csíki negyedi Közösségi Központ létrehozása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előtrejeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye Kőrösi Csoma Sándor Napköziotthonos Óvoda felújítása és bővítése című
pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról szóló 2019/308-as számú tanácshatározat módosítáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
25. - HATÁROZATTERVEZET a helyi tanácsi határozatok által jóváhagyott, A károsanyag-kibocsátás csökkentése Sepsiszentgyörgyön az integrált városfejlesztési stratégia alapján című pályázat műszaki-gazdasági dokumentációinak módosításáról és kiegészítéséről, a pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról szóló, az utólagosan módosított 2020/2-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, V.
26. - HATÁROZATTERVEZET a távolsági díjszabás felső határértékének módosításáról, a taxival való közlekedési rendszerben Sepsiszentgyörgy területén, melyet a 2017/182-es számú tanácshatározat hagyott jóvá.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
27. - HATÁROZATTERVEZET a 15. intézkedés: Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés, Állami támogatási program - Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés elnevezésű programhoz való csatlakozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
28. - HATÁROZATTERVEZET a 2020/93-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2020-as évre vonatkozó, egyes kulturális rendezvények megszervezése céljából, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Kónya Ádám Művelődési Ház között megkötött társulási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
29. - HATÁROZATTERVEZET prioritási jegyzék jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi szociális lakásokat kérelmezők számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: III, V.
30. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2020-2025-ös időszakra vonatkozó szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának, illetve Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa kezelésében levő és költségvetésből finanszírozott, a 2020-as évre vonatkozó szociális szolgáltatások cselekvési tervének jóvahagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
31. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg, a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a Speciális Távközlési Szolgálat audiokonferencia rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon, legkésőbb a tanácsülés napján, 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre felíratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra lesz hozva és ki lesz függesztve Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. március 31.

        

POLGÁRMESTER

  Antal Árpád-András           

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ
 << visszaOldal megjelenítése: 21133    


Utolsó módosítás: 2020-04-01    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem