2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2020. február 27

2020/335. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI

 


1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2020. február 27-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium 2019. december 31-i költségvetés végrehajtási számlájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi keresztény egyházak támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET nemzetközi kapcsolatok 2020. évi pénzalapjának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetéséből.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság 2020. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2020. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2020. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi tagsági díjának kifizetéséről a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Vasile Goldiș utca 9 szám, 22-es tömbház, 7-es lakrész közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Ferencz Enikő bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonában levő, Szabadság utca 7. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használati jogának átruházásáról a Székely Nemzeti Múzeumnak.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a BANDRINO Kft. között megkötött 2016.11.21/69.270-es számú bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET az Orange Románia Rt.-vel megkötött 2005.03.14/IN 1340-es számú koncessziós szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi közterületi játszóterek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Vöröskeresztnek egy Sepsiszentgyörgy municípiumi lakrész ingyenes odaítéléséről szóló 2020/27-es számú tanácshatározat módósításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET egycsaládos lakóház építése céljából odaítélt, bizonyos Borvíz utcai területek feletti ingyenes használati jogok visszavonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség programja keretében épített lakások béreinek éves aktualizálásáról, felülvizsgálatáról és megállapításáról 2020 március 1-től kezdődően.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET Bálint József helyi tanácsos ideiglenes megbízásáról az URBAN-LOCATO Kft. közgyűlésébe, Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjeként.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET ”Sepsiszentgyörgy municípiumi, Gábor Áron utca 18 szám alatti oktatási épület felújítása és restaurálása” beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról szóló 2017/441-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, 2017/293-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, a „Sepsiszentgyörgyi Romulus Cioflec 14 szám alatti, a Gödri Ferenc Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Árvácska Napköziotthonos óvoda épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés aktualizálásáról szóló 2019/164-es számú tanácshatározat kiigazításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Gyárfás Jenő utcai ”Rendeltetésmódosítás ipari övezetből lakó- és szolgáltatási övezetté” elnevezésű területrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II, V.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, ”Központi övezet városrendezési tervének részleges módosítása” című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2019.12.04/5-ös számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II, V.
21. - HATÁROZATTERVEZET sorozatos támogatási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium és a Municípiumi Sportklub között a 2020-as évre, a Municípiumi Sportklub által gyakorolt teljesítménysport: harcművészetek, atlétika, torna, kézilabda, cselgáncs, küzdősportok népszerűsítése céljából, a 2019/2020-as versenyszezonban.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
22. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés, jogi személyeknek szánt famennyiség árverésen való kikiáltási árának, fizikai személyeknek szánt famennyiség árának, az erdészeti munkálatok értékének jóváhagyásáról, valamint 2020-ban elvégzendő, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező erdészeti munkálatok értékének megállapításáról szóló 2020/413-as számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
23. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által megkötendő finanszírozási szerződés jóváhagyásáról az intézményesített, vagy hivatásos nevelőszülőknél levő gyermekek/fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, az intézményesített idős személyek költségeinek finanszírozása céljából a 2020-as évre.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
24. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedések jóváhagyásáról szóló 2020/43-as számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
26. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK.
- A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. február 21.

POLGÁRMESTER

  Antal Árpád-András           

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ

 << visszaOldal megjelenítése: 21174    


Utolsó módosítás: 2020-02-21    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem