2024. június 17., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2020. január 31

2020/42. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 


1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2020. január 31-én 12:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi tagsági díjának kifizetéséről a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi tagsági díjának kifizetéséről a SEPSI-SIC Sport Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi tagsági díjának a kifizetéséről az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi tagsági díjának a kifizetéséről az Energia Városok Románia Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesteri szakapparátusa “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2020. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2020. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET a Helyi Rendőrség “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2020. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi összesített költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, III, IV, V, VI.
9. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2019. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, az AFIBIOTECH Kft. számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, az ELTOR Kft. számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET egy Romulus Cioflec utca 11. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának ügykezelésében lévő Kökényes utcai terület módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET a városi kertészet Csíki utcai területének tulajdonosaival megkötött 2014/15.485-ös számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET a Dr. Balogh Veronica-Eva-Mariával megkötött 2005/567-es számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján egy Borvíz utcai terület ingyenes odaítélésének jóváhagyásáról, egycsaládos lakóház építése céljából Szabó Réka részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípiumi lakrész ingyenes odaítéléséről a Kovászna Megyei Vöröskereszt részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET koncessziós szerződések átengedésének jóváhagyásáról, valamint területek közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, bizonyos Nicolae Iorga utcai telkek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utcai terület megosztásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
21. - HATÁROZATTERVEZET egy szerződés odaítéléséről Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő utcák, sétányok, járdák és közúti hidak javítási és karbantartási munkálatainak, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium köz- és magánvagyonában, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának kezelésében levő épületek javítási munkálatainak elvégzése céljából jóváhagyott, 2019/405-ös számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
22. - HATÁROZATTERVEZET ”Őrkő negyedi óvoda építése” elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
23. - HATÁROZATTERVEZET ”Közösségi központ építése az Őrkőn” elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
24. - HATÁROZATTERVEZET ”50 szociális lakás építése az Őrkő negyedben” elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
25. - HATÁROZATTERVEZET a Domb utca 11 szám alatti, 25-ös tömbház megerősítésére és felújítására vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
26. - HATÁROZATTERVEZET a fiatalok számára kiadandó sepsiszentgyörgyi lakások bérlésére benyújtott kérvények elbírálásának elsőbbségi sorrendjét, valamint a lakások kiutalását megállapító kritériumok jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
27. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító programok és a 2017-es, 2018-as jelentések jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
28. - HATÁROZATTERVEZET a lakosságnak szánt famennyiség eladási kritériumának jóváhagyásáról, illetve egy partnerségi szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium és a Hatodi Magánerdészet Kft. között a lakosságnak szánt famennyiség árverés, illetve versenytárgyalás nélküli értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Tega Rt. közötti, utólagosan módosított 2017.02.15/8206-os, Sepsiszentgyörgyön az Őstermelők és kézművesek vásárának, illetve a Virág- és kertészeti vásár megszervezése céljából megkötött társulási szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
30. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2016/17-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a parkolási díj sms-ben történő kifizetésére bevezetett rendszer módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
31. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Otthon kedvezményezetteire vonatkozó, a kiértékelő bizottság által összeállított 2019.11.29/8206. számú évi újraértékelés eredményeit tartalmazó jelentés jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
32. - HATÁROZATTERVEZET a 2020-as évben szociális segélyben részesülő család valamely nagykorú, munkaképes tagja által ledolgozandó munkaidő meghatározásáról szóló ütemterv vagy helyi érdekű tevékenységi terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
33. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedések jóváhagyásáról a 2019-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
34. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2019. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: IV, V.
35. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2019. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: IV, V.
36. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2019. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
37. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2020/2021-es tanévre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: IV, V.
38. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
39. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK.
- A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. január 27.
 


  Antal Árpád-András           

POLGÁRMESTER

   Ellenjegyzi
Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ

 << visszaOldal megjelenítése: 21393    


Utolsó módosítás: 2020-01-27    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem