2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. január 17

2020/8. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
 


ELRENDELI

 


1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való összehívását 2020. január 17-én 12:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a helyi tanácsi határozatok által jóváhagyott, „A károsanyag-kibocsátás csökkentése Sepsiszentgyörgyön az integrált városfejlesztési stratégia alapján” című pályázat műszaki-gazdasági dokumentációinak módosításáról és kiegészítéséről, a pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról szóló 2020/2-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, II, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/113-as számú „Az Állomás negyedi tó átalakítása és újra működésbe való helyezése” című fejlesztési tervre vonatkozó pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról szóló, az utólagosan módosított 2019/342-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, II, V.
3. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra lesz hozva és ki lesz függesztve Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2020. január 14.


  Antal Árpád-András           

POLGÁRMESTER

   Ellenjegyzi
Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ

                  << visszaOldal megjelenítése: 21305    


Utolsó módosítás: 2020-01-14    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem