2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. december 30

2019/1467. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 


1. CIKK.
– Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2019. december 30-án 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György ösztöndíjprogram keretén belül odaítélendő kiválósági ösztöndíjak jóváhagyásáról a 2019-es évre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2019. november 30-i költségvetés végrehajtási számlájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, az 1918. December 1 utca 18. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Kós Károly utca 51. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, az Építők útja 7. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Borvíz utca 28. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Fűzes utca 19. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a József Attila utca 7. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Nicolae Bălcescu utca 17. szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező Gróf Mikó Imre 1 szám alatti, kereskedelmi tevékenységekre használt felületek bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Cimbora Alapítvánnyal megkötött 2018.11.29/73218-as számú bérleti szerződés meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET dr. Șerban Felicia orvosi rendelő 2005/560-as számú haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET egy szerződés odaítéléséről Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő utcák, sétányok, járdák és közúti hidak javítási és karbantartási munkálatainak, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium köz- és magánvagyonában, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának kezelésében levő épületek javítási munkálatainak elvégzése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. 2019. évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. koncessziójába adott alapeszközök működésből való kivételéről leírás céljából, valamint Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek működtetéséről szóló 2018.04.03/19891-es számú megbízói szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379-es számú haszonbérleti szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kilyén, “Magánházak felosztása” című Övezeti Városrendezési terv összeállításához szükséges 2019.12.05/6-os számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II, V.
20. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2017.02.15/8206-os számú Sepsiszentgyörgy Municípium és a Tega Rt. között megkötött társulási szerződés módosításáról, az Őstermelők és kézművesek vásárának, illetve a Virág- és kertészeti vásár megszervezése céljából Sepsiszentgyörgyön.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
21. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés, jogi személyeknek szánt faanyag liciten való kikiáltási árának, fizikai személyeknek szánt faanyag árának, az erdészeti munkálatok értékének jóváhagyásáról, valamint 2020-ban végrehajtandó, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező erdészeti munkálatok értékének megállapításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
22. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és a Kovászna Megyei Román Pedagógusok Egyesülete között, a 2018/2019-es tanévben kiváló eredményeket elért oktatószemélyzet díjazása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
24. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. december 23.

Antal Árpád-András
     POLGÁRMESTER          

Ellenjegyzi
Morar Edith

 

FŐJEGYZŐ nevében

 

 << visszaOldal megjelenítése: 21237    


Utolsó módosítás: 2019-12-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem