2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. november 28

2019/1311. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI

 


1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2019. november 28-án 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a 2014-2021 EGT és Norvég Alap programja által finanszírozott, energetikai audit fenntartható megoldásként az uszoda épületében - Sepsi Rekreatív Rt. elnevezésű projekt jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
2. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub sporttevékenységeinek finanszírozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásának jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi III. Református Parókia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/265-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusa, valamint az alárendelt intézmények szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/293-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/294-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET
a 2020. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, III, V, VI.
10. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/330-as számú tanácshatározattal jóváhagyott odaítélési eljárások módosításáról, az adófizetési késedelem alóli felmentésre vonatkozóan a Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén levő területek után, valamint azokra a területekre vonatkozóan, amelyek a Helyi Földosztó Bizottság által kibocsájtott tulajdonjog tárgyát képezték és határosak Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területivel.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos Sepsiszentgyörgy municípium területek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Vadász utca 17 szám alatti területek közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, szépmezői terület megosztásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET területek közvetlen haszonbérbeadásának jóváhagyásáról, épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Sugás Nyugdíjas Egyesülettel megkötött 2019.11.29/73.212-es számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET egycsaládos lakóház építése céljából odaítélt, bizonyos Borvíz utcai területek feletti ingyenes módon való használati jogok visszavonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
17. - HATÁROZATTERVEZET az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján összeállított, rendelkezésre álló, Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Borvíz utcai beltelkek prioritási jegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
18. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. 2019. évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízási szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET a 12. nemzeti út 12km+440-13km+111-es közötti szakaszának a Közlekedési Minisztérium kezeléséből, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa ügykezelésébe való átvételének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Építők útja “Rendeltetés megváltoztatása: mezőgazdasági övezetből ipari és szolgáltatóövezetté” című Övezeti Városrendezési terv összeállításához szükséges 2019.10.18/4-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: II, V.
22. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/79-es számú tanácshatározattal jóváhagyott ”A 7-es számú Óvoda lebontása és új épület építése az Orbán Balázs utcai óvodának” című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés aktualizálásáról, illetve a pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
 Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
 Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
23. - HATÁROZATTERVEZET a 2019/314-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye ”Óvoda és bölcsőde építése - Szépmező” című pályázat és az ezzel járó költségek módosítáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye „Szabadság utca feletti, Gábor Áron utcai felüljáró felújítása” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
25. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság csatlakozásáról a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesülethez.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
 Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
26. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2012/40-es számú tanácshatározat módosításáról, a tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program lebonyolításával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
27. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/353-as számú tanácshatározat módosításáról, előméretezés és Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező faanyag nyílvános árverésen való kikiáltási árának jóváhagyásáról, és az erdészeti munkálatok értékének megállapításáról a 2019-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
28. - HATÁROZATTERVEZET a Hatodi Magánerdészet Kft. által elvégzendő nádasi FE014 erdészeti út javítási munkálatainak jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterülethez való hozzáférhetőségi alapból.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
29. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház tanácsadó testület névösszetételének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
30. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium illetve az ASTRA Kovászna-Hargita részleg Egyesülete közötti társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról, December 1 – Románia nemzeti napja ünnepségének megszervezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és a Transylvania Art and Haritage - Erdélyi Művészet és Örökség Egyes-let közötti társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról a ”Kortárs természet” elnevezésű projekt megszervezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
32. - HATÁROZATTERVEZET a 2019.09.03/57352-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és a sepsiszentgyörgyi Unitárius Parókia közötti, Dávid Ferenc szobrának elkészítése céljából megkötött társulási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
33. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
34. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK.
- A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. november 22.

         

Toth-Birtan Csaba 

ALPOLGÁRMESTER  

POLGÁRMESTER nevében

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ

                        

 << visszaOldal megjelenítése: 21293    


Utolsó módosítás: 2019-11-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem