2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. október 31

2019/1200. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 


1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2019. október 31-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásának jóváhagyásáról a IV. sepsiszentgyörgyi Ortodox Parókia számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, III, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásának jóváhagyásáról az I. sepsiszentgyörgyi Ortodox Parókia számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, III, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, a Sebago Mob Kft. számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Veress Gábor tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy municípium kültelkét képező 2900 m2 terület megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET haszonbérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyásáról, a H-PRESS Kft. tulajdonában levő épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területekre vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező lakás átutalásának jóváhagyásáról a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe, szolgálati lakás céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET egy Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítélésének jóváhagyásáról, egycsaládos lakóház építése céljából Toth Róbert részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Gospodărie Comunală Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjszabás módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium és a Sepsi Rekreatív Rt. között, logisztikai támogatás nyújtása céljából egy jégpálya létesítése érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumban található, fiatalok számára kiadó lakások bérlésére benyújtott kérvények elbírálása során elsőbbségi sorrendet, valamint a lakások elosztását meghatározó kritériumok jóváhagyásáról, javaslat fomájában.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedésekről a 2019-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
    Előterjeszti: a gyűlésvezető.
14. – KÜLÖNFÉLÉK.
2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. október 25.
 

 Antal Árpád-András

                                                                        POLGÁRMESTER


Ellenjegyzi

       Kulcsár Tünde-Ildikó
        FŐJEGYZŐ                            
                                

                                                      


                                   << visszaOldal megjelenítése: 21305    


Utolsó módosítás: 2019-10-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem