2023. november 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó tanácsülésre - 2009. szeptember 30.
NR. 38.033/21.09.2009

MEGHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2009. szeptember 30-án, 14 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel :

1. – HATÁROZATTERVEZET egy tanácsosi mandátum érvényesítéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

2. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

3. – HATÁROZATTERVEZET a municípiumi Kultúrház 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

4. – HATÁROZATTERVEZET a Közösségi Rendőrség 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

5. – HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

6. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Közszállítási R.T. 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

7. – HATÁROZATTERVEZET az Urban - Locato K.F.T. 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET 87/2009-es számú Tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a Köztisztasági R.T. részvényesek közgyülésébe.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy muncípium polgármestere szakapparátusának, valamint az alárendelt egységek létszámkeretének és szervezeti vázlatának módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

10. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Tamási Áron színház Szervezési és működési szabályazatának, létszámkeretének, valamint szervezeti vázlatának módosításáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva – Judit, alpolgármester

11. – HATÁROZATTERVEZET a közhivatali tisztségek 2010. évi tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

12. – HATÁROZATTERVEZET Szarvadi – Téglás Loránd şi Szarvadi – Téglás Zsuzsanna Sepsiszentgyörgy municípiumnak szánt adományának elfogadásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

13. – HATÁROZATTERVEZET a víz- és csatornarendszeri szolgáltatás kezelésének a Közüzemek R.T. javára való átruházásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

14. – HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező felületnek a hosszabbított programmal működő Gulliver Óvoda vezetőtanács ügykezelésében való átutalásáról.
Előterjeszti : Sztakics Éva – Judit,  alpolgármester.

15. – HATÁROZATTERVEZET a 2007/74-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által biztosított jegyzék kedvezményezettei, az államosított ingatlanok visszaszolgáltatása következtében kilakoltatott vagy kilakoltatandó bérlők lakáslapjával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.
16. – HATÁROZATTERVEZET kereskedelmi egységekben való bejárást biztosító építkezések területei jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

17. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa és a HOMA K.F.T. között megkötött bérleti-szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

18. – HATÁROZATTERVEZET
a 2004/13-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a Romtelecom R.T. telefonfülkéi felállítása céljára bérelt területekkel kapcsolatosan.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

19. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumhoz tartozó Kilyén és Szotyor falvakban építendő ravatalozóházak műszaki-gazdasági iratcsomójának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

20. - HATÁROZATTERVEZET
a 2007/6872 – es számú bérleti-szerződés megszüntetéséről, valamint a municípiumi Uszoda és Szabadidőközpont épületében működő, Hentil K.F.T. tulajdonában levő Sóbarlang megvásárlásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

21. – HATÁROZATTERVEZET a Sportcsarnok mögötti bizonyos beltelkek jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

22. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Kolcza-tagi beltelkek városrendezési vonatkozású helyzetének elemzéséről.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.

23. – HATÁROZATTERVEZET Lakásépület együttes II., elnevezésű körzeti városrendezési-terv módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

24. – HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Energia utcai lakások elnevezésű körzeti városrendezési-terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.
25. – HATÁROZATTERVEZET Dozsa György utcai lakások elnevezésű körzeti városrendezési részletterv jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád-András, polgármester.

26. - HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai körzeti városrendezési-terv megvalósíthatósági láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

27. - HATÁROZATTERVEZET Cigaretta utcai körzeti városrendezési-terv megvalósíthatósági láttamozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

28. - HATÁROZATTERVEZET a Bolyai János 14. szám alatti beltelek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium vállalkozói szférájának fejlesztése szennyezett ipari telepek rehabilitációja, valamint vállalkozói támogatási-rendszer által, elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

30. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium vállalkozói szférájának fejlesztése szennyezett ipari telepek rehabilitációja, valamint vállalkozói támogatási-rendszer által elnevezésű terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva – Judit alpolgármester.

31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Fejlesztési stratégiáját elemző bizottság kinevezéséről.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

32. - HATÁROZATTERVEZET az októberi hónapban tartott tanácsülések ülésvezetőjének megválasztásáról.
Előterjeszti: Antal – Árpád András, polgármester.

33. - Különfélék

    
       Antal Árpád - András
         POLGÁRMESTER
<< visszaOldal megjelenítése: 23472    


Utolsó módosítás: 2009-09-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem