2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. szeptember 26

 

2019/1078. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 


1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2019. szeptember 26-án 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház sepsiszentgyörgyi parókia között, Luther Márton szobrának elkészítése céljából.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Háromszék Táncegyüttes között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, a XXXI. Népzene- és néptánctalálkozó megszervezése és támogatása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásának jóváhagyásáról a VI. sepsiszentgyörgyi Ortodox Parókia számára.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, III, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Grigore Bălan - Lázár Mihály - 1918 December 1 lakóövezet közvilágításának felújítása című megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és Ochișan Ghenadia között megkötött koncessziós szerződés átengedésének jóváhagyásáról, valamint területek közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított, Sepsiszentgyörgy Municípium helyi tanácsosainak a közoktatási intézmények felmérési és minőségbiztosítási bizottságaiba való nevesítéséről szóló 2016/302-es számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: IV, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és Sepsiszentgyörgy Municípium között megkötött 2019/477/50361 számú társulási szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján összeállított, rendelkezésre álló, Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező beltelkek prioritási jegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET állami lakásalapból épített, rendelkezésre álló lakások 2019. évi jegyzéke időszerűsítésének jóváhagyásáról, lakások odaítélése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET prioritási jegyzék jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi szociális lakásokat kérelmezők számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET szociális bizottság létrehozásáról a Szociális Támogatási Igazgatósághoz tartozó Szociális Központok kedvezményezettjeinek újraértékelése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
17. – KÜLÖNFÉLÉK.
2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. szeptember 20.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER


Ellenjegyzi
   Kulcsár Tünde-Ildikó

  FŐJEGYZŐ

                                                          


           << visszaOldal megjelenítése: 21373    


Utolsó módosítás: 2019-09-20    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem