2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. augusztus 29

2019/973. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülésére való összehívását 2019. augusztus 29-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és a sepsiszentgyörgyi Unitárius Parókia között, Dávid Ferenc szobrának elkészítése céljából.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. – HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és az Agrosic Közösségek Közti Társulás között, a Kürtőskalács - Édes ízek fesztiválja lebonyolítása céljából.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusa, valamint az alárendelt intézmények szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi Aréna melletti DE 226/2-es kitermelési földút jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
7. - HATÁROZATTERVEZET egy telekkönyv nyitásának jóváhagyásáról, a Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám alatti terület feljegyeztetése érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
8. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utca 4. szám alatti, 9-es tömbházának, C lépcsőházának, 2-es lakrészének közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról Ábrahám László bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
9. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsi OSK Sportklub Egyesület által felajánlott adomány elfogadásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a SEPSI ÚT-ÉPITŐ Kft. között megkötött 2019.01.04/266-os számú munkavállalási szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
11. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
12. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2016/169-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, „Sepsiszentgyörgy municípium, Székely Mikó Nemzeti Kollégium főépületének, bentlakásának és a régi épületének (volt Jókai nyomda) rehabilitációjára” vonatkozó költségbecslés aktualizálásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, bizonyos Păiș Dávid hadnagy utcai telkek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, „Kilyéni lakó- és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy összeg átutalásáról Sepsiszentgyörgy municípium kölstégvetéséből a SEPSI - SIC Sport Klub Egyesület sport programjának a finanszírozására, a SEPSI - SIC Sport Klub Egyesület kosárlabda, asztalitenisz, kerékpár, küzdősportok és kézilabda belföldi, illetve nemzetközi versenyeken való részvétele céljából, 2019/2020-as versenyszezon, juniorok és szeniorok.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
16. - HATÁROZATTERVEZET egy összeg átutalásáról Sepsiszentgyörgy municípium kölstégvetéséből a municípiumi Sport Klub sport programjának a finanszírozására, a municípiumi Sport Klub által gyakorolt teljesítménysport: harcművészetek, atlétika, torna, kézilabda, cselgáncs, küzdősportok népszerűsítése céljából, a 2019/2020-as versenyszezonban.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
17. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, és az EQUITES Sportegyesület között, a 13. sepsiszentgyörgyi sportnapok 2019 megszervezése céljából.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V, VI.
18. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2017/23-as számú tanácshatározattal jóváhagyott Közösségfejlesztési Igazgatóság szervezési és működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, III, V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületek helyreállítási alapjának létrehozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
21. – KÜLÖNFÉLÉK.
2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően, rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi jegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján hozzuk köztudomásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium jegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. augusztus 23.

                      

      Toth-Birtan Csaba

          ALPOLGÁRMESTER     
      


   Ellenjegyzi
         Kulcsár Tünde-Ildikó
              JEGYZŐ         

 

                                
                                     

 << visszaOldal megjelenítése: 21379    


Utolsó módosítás: 2019-08-24    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem