2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendes tanácsülésre - 2019. július 25

 

2019/886. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendes ülésre való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;

A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 


1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendes ülésre való összehívását 2019. július 25-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program keretén belüli megtakarításokból finanszírozott A Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely municípiumokhoz, valamint Kovászna és Bodzaforduló városokhoz tartozó települések víz- és szennyvízhálózatának bővítése elnevezésű projekt társfinanszírozásának növeléséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/367-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a Nicolae Bălcescu utca és Grigore Bălan sugárút közötti 1918. December 1. utca modernizálása című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés aktualizálásáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, a Sajgó Trans Kft. számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
5. - HATÁROZATTERVEZET egy telekkönyv nyitásának jóváhagyásáról, a Kőrösi Csoma Sándor 10. szám alatti terület feljegyeztetése érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, II, V.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és Sepsi-Cardio Kft. között létrejött 2018.10.31/65657-es számú koncessziós szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
7. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy belterületén tartózkodó vadállomány egyedeinek begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás beszerzésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
8. – HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, a Sepsi Rekreatív Rt. és a Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület között, a 6. SIC Feszt megszervezése céljából.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, IV, V, VI.
9. – HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház és Ion Iordache Ügyvédi Iroda közötti jogsegélyszerződés megkötésének jóváhagyásáról, a kulturális intézmény képviselete érdekében a Kovászna Megyei Törvényszéken folyamatban levő 2019/119/1063-as számú ügyirattal kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
11. – KÜLÖNFÉLÉK.
2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi jegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül és Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának a honlapján hozzuk köztudmonásra.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium jegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. július 19.
 

                 Antal Árpád-András     
              POLGÁRMESTER


  Ellenjegyzi

                           Kulcsár Tünde-Ildikó                       

 

 << visszaOldal megjelenítése: 21356    


Utolsó módosítás: 2019-07-19    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem