2023. június 10., Szombat
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. július 15

Fordítás román nyelvről magyar nyelvre, a 2001/1206. számú Kormányhatározat alapján.


 


2019/877. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való
összehívásáról


 

 

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
 ELRENDELI
 


1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való összehívását 2019. július 15-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. HATÁROZATTERVEZET a 2019/1-es kiegészítő okirattal módosított, Kovászna Megye Tanácsa által Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által Sepsiszentgyörgy municípium és a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület között megkötött 2019.02.25/12680/2019.02.20/78-as számú támogatási szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, V, VI.
2. HATÁROZATTERVEZET közhasznú sportprogramok Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezéseinek alapján.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, V, VI.
3. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: II, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET az Ady Endre Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvodában létesítendő bölcsődei csoport jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, IV, V.
5. – KÜLÖNFÉLÉK.
2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi jegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra lesz hozva és ki lesz függesztve Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium jegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.
                   
Sepsiszentgyörgy, 2019. július 11.

                            

 

 
 Sztakics Éva-Judit   
   ALPOLGÁRMESTER   

  Ellenjegyzi
Kulcsár Tünde-Ildikó

  JEGYZŐ  


Az eredetivel megegyezően:
    Sándor Kinga

 << visszaOldal megjelenítése: 1062    


Utolsó módosítás: 2019-07-11    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem