2023. november 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. május 30

MEGHÍVÓ
 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2019. május 30-án 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
 

1. –HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyház számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusa, valamint az alárendelt intézmények 2019. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2019. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET a Lukoil üzemanyagtöltő állomáshoz tartozó, Păiș David hadnagy utcai terület jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Păiș David hadnagy utcai terület jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET haszonbérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyásáról, épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területekre vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI REKREATÍV Rt. 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET a MULTI-TRANS Rt. 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN LOCATO Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Csatlós László helyi tanácsos ideiglenes megbízásáról a SEPSIIPAR Kft. közgyűlésébe, Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjeként.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR Kft. 2018. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a SEPSI ÚT-ÉPITŐ Kft. között megkötött 2019.01.04/266-os számú munkavállalási szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, ”Oltmező úti bevásárlóközpont” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Dózsa György utca 32 szám alatti ”Lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi meglévő és létrehozandó utcák névadásával kapcsolatosan, illetve néhány közérdekű intézmény elnevezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a Kilyéni Általános Iskola Mánya Béla Általános Iskolává való elnevezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub sporttevékenységeinek finanszírozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșeanu Színház menedzseri célkitűzések jóváhagyásáról a 2019-2024-es periódusra.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület és a Bod Péter Megyei Könyvtár között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, a „Könyvkelengye” többéves program létrehozásával és lebonyolításával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és az Amenkha Roma Egyesület között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, az Amenkha Fesztivál megszervezése és finanszírozása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kovászna megye, Románia és Ferencváros, IX. kerület, Budapest, Magyarország közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András, polgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET családon belüli erőszak esetén közbelépő sürgősségi akciócsoport létrehozásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
27. - KÜLÖNFÉLÉK.
 


                            Antal Árpád-András
                             POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 21448    


Utolsó módosítás: 2019-05-24    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem