2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2019. január 31

MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2019. január 31-én 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - BESZÁMOLÓ a Vadon Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
Előterjeszti: Demeter János, ügyvezető igazgató.
2. - BESZÁMOLÓ a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
Előterjeszti: Ambrus József, ügyvezető igazgató.
3. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesteri szakapparátusa “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2019. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. –HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2019. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. –HATÁROZATTERVEZET a Helyi Rendőrség “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2019. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET a 2019-es év ideiglenes fejlesztési tervének a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium által a Vadon Egyesületnek fizetendő 2019 évi tagsági díj kifizetésének jóváhagyásáról.
 Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium által a SEPSI-SIC Sport Egyesületnek fizetendő 2019 évi I. félévre vonatkozó tagsági díj kifizetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium által a Városok – Energia Románia Egyesületnek fizetendő 2019 évi tagsági díj kifizetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium által a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület 2019 évi tagsági díj kifizetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET egyéni jellegű minimis támogatás jóváhagyásáról a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET egyéni jellegű minimis támogatás jóváhagyásáról a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ Kft. törzstőkeemelése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET egy elvi megállapodás jóváhagyásáról, bizonyos kedvezmények nyújtásáról az ipari parkok létesítésére és működésére vonatkozó 2013/186-os törvény alapján, az URBAN-LOCATO Kft. számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Lázár Mihály utca 63 szám, A lépcsőház, 2-es lakrész közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról, Dumitrescu Ionela-Vasilica bérlő részére
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar utca 70 szám, 14-es blokk, A lépcsőház, 3-as lakrész közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról Ruzsa Daniel bérlő részére
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából, a 2008/14034-es számú haszonbérleti szerződés módosításáról, valamint egy terület jogi helyzetének szabályozásáról épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a Csíki utcai municípiumi kertészet területének tulajdonosaival megkötött 2014/15.485-ös számú bérleti szerződés meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a 2016.01.29/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kós Károly utca 78 szám alatti, orvosi rendelő 2005/567-es számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. –HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2016/17-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a parkolási díj sms-en keresztül történő kifizetési rendszer bevezetésének módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Mikes Kelemen utca számnélküli egyes területek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum iskolai étkezdéjével kapcsolatos tevékenységek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET étkeztetés biztosításának jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp óvoda gyermekei számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/401-es számú, a Kovászna Megyei Tehetséggondozó Központ keretén belül, Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből 6,5 állás finanszírozásáról szóló tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2018. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
30. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2018. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
31. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2018. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
32. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakképző Líceum és a BERTIS Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
33. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a BERTIKRIS Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
34. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a Conico Construcții Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
35. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakképző Líceum és a Imperial Hotel Management Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
36. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakképző Líceum és a Mezanplas Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
37. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a MODERN HOUSE Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
38. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakképző Líceum és a Sugáskert Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
39. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a Zambelli-Metal Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
40. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakképző Líceum és a Hotel Hostel Park Kft. között megkötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2019/2020-as tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
41. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
42. - HATÁROZATTERVEZET a 2019-es évben szociális segélyben részesülő család valamely nagykorú, munkaképes tagja által ledolgozandó munkaidő meghatározásáról szóló ütemterv vagy helyi érdekű tevékenységi terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
43. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedésekről a 2019-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
44. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
45. - KÜLÖNFÉLÉK.
                     Sztakics Éva-Judit

                    ALPOLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 21572    


Utolsó módosítás: 2019-01-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem