2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. december 28

MEGHÍVÓ
 


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. december 28-án 12,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György ösztöndíjprogram keretén belül odaítélendő kiválósági ösztöndíjak jóváhagyásáról a 2018-as évre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2018. december 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, az 1918 December 1 utca 18 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Nicolae Bălcescu utca 17 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Borvíz utca 28 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Május 1 utca 32 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Mikes Kelemen utca 36 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből 6,5 állás finanszírozásának jóváhagyásáról, a Kovászna Megyei Tehetséggondozó Központ keretén belül.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, Korház utca 11 szám alatti ingatlan nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, Május 1 utcai ingatlan nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi Hóvirág és Akácos utcák egyes területeinek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos bérleti szerződések kiegészítő okiratainak megkötéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező műemléképület, a Beör Palota, egyes helyiségeire vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező Gróf Mikó Imre 1 szám alatti, kereskedelmi tevékenységekre használt felületek bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Petruşan Alexandru – Iosif által felajánlott adomány elfogadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET Szilágyi Levente-Otto és Szilágyi Andrea-Roxana által felajánlott adomány elfogadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 12. szám alatti, dr. Keserű Éva Emese orvosi rendelőre megkötött 2013/7666-as számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. 2018. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET egy szerződés odaítéléséről Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő utcák, sétányok, járdák és közúti hidak javítási és karbantartási munkálatainak, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium köz- és magánvagyonában, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának kezelésében levő épületek javítási munkálatainak elvégzése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkolóhelyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET a 2015/218-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2015/170-es számú tanácshatározat kiigazításáról szóló, Sepsiszentgyörgy Municípium, Zefír utca közvilágításának rehabilitációjára/korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának visszavonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a 2015/219-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2015/171-es számú tanácshatározat kiigazításáról szóló, Sepsiszentgyörgy Municípium, Esthajnalcsillag utca közvilágításának rehabilitációjára/korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának visszavonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program létrehozásáról, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele, illetve az életminőség javítása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
26. - KÜLÖNFÉLÉK.
                    
                    Toth-Birtan Csaba

                    ALPOLGÁRMESTER
 << visszaOldal megjelenítése: 21505    


Utolsó módosítás: 2018-12-21    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem