2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. november 29

MEGHÍVÓ
 


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. november 29-én 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés és Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező faanyag liciten való kikiáltási árának jóváhagyásáról, illetve az erdészeti munkálatok értékének megállapításáról a 2019-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub sporttevékenységeinek finanszírozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Păiș David utca 9 szám alatti terület jogi helyzetének szabályozásáról, illetve közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról a Sebago Mob Kft. számára.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Vadász utca 9 szám alatti területek közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Vadász utca 15 szám alatti területek közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Hajnal utca 24 szám alatti terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Fülemüle utca 39 szám alatti terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Volt Politikai Foglyok Szövetsége, Kovászna megyei fiókja között megkötött 2009/3879-es számú haszonkölcsönszerződés kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi Lázár Mihály utca 63 szám, A lépcsőház, 2-es lakrész közvetlen módon való értékesítésének jóváhagyásáról, Dumitrescu Ionela bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET egycsaládos lakóház építése céljából odaítélt, bizonyos Borvíz utcai területek feletti ingyenes módon való használati jogok visszavonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET az “Astra” emlékműnek a Román állam közvagyonából és a Kulturális Minisztérium kezeléséből Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonába és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa kezelésébe való átvételének törvényes kezdeményezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Păiș David utca szám nélküli terület jogi helyzete szabályozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Vasile Goldiș utca 3 szám alatti, dr. Șerban Felicia orvosi rendelő 2005/560-as számú haszonbérleti szerződésének meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium területén lévő, Bánki Donát utcai, illetve Ág utcai telkek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium általános városfejlesztési-terve érvényességének meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2018/161-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Municípium kis- és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének módosításáról.                                                                                                                                                                                                    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium megbízottjainak a TEGA Rt. közgyűlésébe való kinevezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium megbízottjainak a MULTI-TRANS Rt. közgyűlésébe való kinevezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület közgyűlésébe való kinevezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a Szociális Támogatási Igazgatóság alárendeltégébe tarozó Zathureczky Berta Központ részvételéről a Munkaügyi és Szociális Jogvédelmi Minisztérium költségvetéséből támogatott nappali és bentlakásos központok beruházásainak és általános javításainak finanszírozására vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi közvilágítás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján, a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2016/242-es tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET 2018/87-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, egy többéves ösztöndíjprogram létesítéséről végzős egyetemi hallgatók támogatása céljából.
Előterjeszti: Zsigmond József, tanácsos.
27. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
28. - KÜLÖNFÉLÉK.

 


                    Antal Árpád-András
                    POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 21518    


Utolsó módosítás: 2018-11-26    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem