2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. június 28

MEGHÍVÓ
 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. június 28-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
 


1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/96-os tanácshatározat módosításáról, nemzetközi kapcsolatok 2018. évi pénzalapjának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetéséből.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a I. sepsiszentgyörgyi Református Parókia számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2018. év II. félévére vonatkozó tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2018. július 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Korház utca 11 szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a Málik József utca Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába való telekkönyvezéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, Gyár utca 41 szám alatti ingatlanok zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Vár utcai terület közvetlen módon való értékesítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, Dohány utca 10 szám alatti terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való eladásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Saláta Emil-Adrian tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy kültelkét képező 5800 m2 terület megvásárlásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Vasile Goldiş utca 3. szám alatti ingatlanban működő orvosi rendelőhöz tartozó két felület nyílt versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET egy Gödri Ferenc utca 4 szám alatti lakrész ingyenes módon való odaítéléséről a Romániai Képzőművészek Szövetség sepsiszentgyörgyi fiókja számára.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, 1918 December 1 utca, 18 szám, O lépcsőház, földszinti felületek nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy szotyori ingatlan Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonába és a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács kezelésébe való átutalásáról, illetve a terület kezelési jogának átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET egy terület haszonbérleti szerződésének az átengedéséről, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 61/2010-es számú tanácshatározat, Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítélésére vonatkozó szerződés tervének jóváhagyásáról egycsaládos lakóház építésével kapcsolatosan, az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján jóváhagyott szerződés terv módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET az újraközzétett 2003/15. számú törvény alapján összeállított, rendelkezésre álló, Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező beltelkek prioritási jegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai terület ingyenes módon való odaítéléséről egycsaládos lakóház építése céljából, Gecző Barna részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások prioritási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex Kft. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Erdő utcai II. lakóövezet rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET a „szotyori ravatalozóház építése” című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium gépkocsipark felújítását célzó 2018. évi roncsautó-programba való részvételének jóváhagyásáról, egy gépkocsi vásárlása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság között megkötött 2018.05.15/29197-es számú társfinanszírozási megállapodás módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET azon személy kinevezéséről, aki nyilvántartja a helyi közadósság, illetve a helyi garanciák jegyzékét.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
30. – KÜLÖNFÉLÉK.
 


                    Antal Árpád-András
                    POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 21605    


Utolsó módosítás: 2018-06-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem