2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. május 31


MEGHÍVÓ

 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. május 31-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2018 március 31-i költségvetés végrehajtási számlájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyház számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a IV. sepsiszentgyörgyi Ortodox Parókia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a Covimm Consulting Kft. által létrehozott Kovászna Megyei Vállalkozói Inkubátorház alkalmi minimis jellegű támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Csíki utca 51 szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Vár utca 30 szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. által átengedett bérleti szerződések kiegészítő okiratainak megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a kovásznai és hargitai Román Ortodox Egyház, sepsiszentgyörgyi Román Ortodox Esperesi kerület közötti területcsere jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET egy területre vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötéséről, egy haszonbérleti szerződés módosításáról, valamint egy haszonbérleti szerződés meghosszabításáról épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Hajnal utca 24-26 szám alatti terület megosztásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról a SEPSI REKREATÍV Rt. részvényesek közgyűlésébe, a részvénytársaság 2017. évi könyvviteli mérleg jóváhagyása érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ Kft. részvényesek közgyűlésébe, a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ Kft. ügyvezetőjének kinevezése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. 2017. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról a SEPSIIPAR Kft. részvényesek közgyűlésébe, a részvénytársaság 2017. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyása érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET állami lakásalapból épített, rendelkezésre álló lakások 2018. évi jegyzéke időszerűsítésének jóváhagyásáról, lakások odaítélése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester
17. - HATÁROZATTERVEZET övezeti rendezési terv jóváhagyásáról ,,Sportlétesítmény, illetve parkoló létrehozása céljából Sepsiszentgyörgy Municípium északi övezetében”.
Előterjeszti : Antal Arpád-András, polgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Szépmező, „Lakó- és szolgáltatási övezet” című Övezeti Városrendezési terv összeállításához szükséges 2018.05.15/7-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház menedzsment szerződésére vonatkozó végleges kiértékelés megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET a Nemzeti Nevelésügyi Miniszterhez címzett hozzájárulási folyamodványról, az Orbán Balázs 4 szám alatti 7-es számú óvodaépülete rendeltetésének megváltoztatása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
22. – KÜLÖNFÉLÉK.
 


                    Antal Árpád-András
                    POLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 21689    


Utolsó módosítás: 2018-05-25    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem