2024. június 17., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. március 29


MEGHÍVÓ


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. március 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET nemzetközi kapcsolatok 2018. évi pénzalapjának jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetéséből.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2018. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2018. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2018. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szociális Igazgatóság 2018. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosításáról és jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Központi piacán levő kereskedelmi tevékenységekre használt felületek bérlőivel kötött bérleti szerződések meghosszabbítására vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Choco Pack Kft. között megkötött 2013/15723-as számú bérleti szerződés meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET a 1994.04.08/1997-es számú koncessziós szerződés átengedéséről a BANCPOST Rt. engedményező részéről a IMO PROPERTY INVESTMENTS BUKAREST Rt. engedményes részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja között létrejött 2011.08.18/42.195-ös számú haszonkölcsönszerződés felbontásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a Tega Rt.-vel megkötött 2014/8890-es számú koncessziós szerződés módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium kóbor kutya állománya kezelési közszolgáltatásával kapcsolatosan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról a TEGA Rt. kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgyön, az Olt utca 12. szám alatti, dr. Keserű Éva Emese orvosi rendelőre megkötött 2013/7666-as számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Bod Péter Megyei Könyvtár között megkötött 2010/492-es számú haszonkölcsönszerződés meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium és Bartos Attila között megkötött 2012/33471-es számú koncessziós szerződés átengedéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET egy Gyöngyvirág utca 4 szám, 9-es tömbház, D lépcsőház, 1 emelet, 9-es lakrész alatti ingatlan közvetlen módon való értékesítéséről, Biró Ida bérlő részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi egyes területek, nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról, utcai kereskedelem céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, valamint az állami alapból épített bérelt lakások elosztásának prioritási sorrendjének megállapításához szükséges intézkedések jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség programja keretében épített lakások béreinek éves aktualizálásáról, felülvizsgálatáról és megállapításáról 2018 április 1-től kezdődően.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium évi tagsági díja kifizetésének jóváhagyásáról, az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. ügyvezetőjének kiválasztási eljárásának megindításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET Miklós Zoltán helyi tanácsos ideiglenes megbízásáról a SEPSIIPAR Kft. közgyűlésébe, Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjeként.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a MULTI-TRANS Rt. 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. 2017. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
 25. - HATÁROZATTERVEZET Tischler Ferenc helyi tanácsos ideiglenes megbízásáról a SEPSI REKREATÍV Rt. közgyűlésébe, Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjeként.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI REKREATÍV Rt. 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi Gróf Mikó Imre utca 3 szám alatti ingatlan urbanisztikai mutatóinak módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
30. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium kilépésének jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületből.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
31. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2015/2-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, ”Kertész utca korszerűsítése, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye” című fejlesztési tervre vonatkozó költségbecslés aktualizálásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
32. - HATÁROZATTERVEZET ”Óvoda és bölcsőde építése - Szépmező” elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyásáról.
 Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
33. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Olt utca 19 szám alatti, „3-as számú óvoda épületének felújítása” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
34. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2018 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról szóló 2018/85-ös számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
35. - HATÁROZATTERVEZET egy társfinanszírozási megállapodás megkötéséről Sespsiszentgyörgy Municípium és Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság között.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
36. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2016/194-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípiumi Kónya Ádám Művelődési Ház szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
37. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2017/23-as számú tanácshatározattal jóváhagyott Közösségfejlesztési Igazgatóság szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
38. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium részvételéről az intézményesített, vagy hivatásos nevelőszülőknél levő gyermekek/fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, az intézményesített idős személyek éves költségeinek finanszírozása vonatkozóan a 2018-as évre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
39. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
40. – KÜLÖNFÉLÉK.                    Antal Árpád-András
                    POLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 22078    


Utolsó módosítás: 2018-03-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem