2023. június 10., Szombat
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. február 28


MEGHÍVÓ
 


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. február 28-án (szerda), 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2017 december 31-i költségvetés végrehajtási számlájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 1999/74-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező javak elsajátításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező szotyori terület zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező, Gyár utca 41 szám alatti építmények zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a 2018. március 1-jén lejáró, garázs célú építmények területeire vonatkozó koncessziós szerződések meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Domoc Victor között megkötött koncessziós szerződés átengedéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Domb utca szám nélküli telkek összevonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Gödri Ferenc utcai területek megosztásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2018 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban Locato Kft. 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Miklós Zoltán helyi tanácsos ideiglenes megbízásáról a Tega Rt. közgyűlésébe, Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjeként.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződése, alapító okirata és alapszabályzata kiegészítésének a jóváhagyására.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a 2017/388-as tanácshatározat kiigazításáról, Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv jóváhagyásásról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, ”Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő utcai „Rendeltetés megváloztatása: ipari övezetből lakóövezetté és szolgálatatási területté” című Övezeti Városrendezési terv összeállításához szükséges 2018.02.13/1-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET a Stadion és Hóvirág utcák közötti Akácos utca modernizálására vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET „Sepsiszentgyörgy municípiumi Berde Áron Gazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum függőleges és külső rendezési tervének és a Sporttermének közművesítése” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a 2010/384-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium közrendi bizottságának megalakítását jóváhagyó tanácshatározat módosításáról.    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET az Állomás negyedi tó rendezésére vonatkozó ötletverseny megszervezésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET a Hatodi Magánerdészet által elvégzendő nádasi FE014 erdészeti út javítási munkálatainak jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterülethez való hozzáférhetőségi alapból.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET a lakosságnak szánt fatömeg eladási kritériumának jóváhagyásáról, illetve egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium és a Hatodi Magánerdészet Kft. között a lakosságnak szánt fatömeg árverés, illetve versenytárgyalás nélküli eladásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2013/281-es számú, “Sepsiszentgyörgy támogatja a fiatalokat” - fiatalokat célzó nonprofit tevékenységekre szánt, Sepsiszentgyörgy költségvetéséből származó, vissza nem térítendő támogatások programjának létesítésével kapcsolatos tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2008/232-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, “Sepsiszentgyörgy támogatja a sportot” című programmal kapcsolatosan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
25. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közötti parter-szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Református Kollégium közötti parter-szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
27. –HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy municípium és az ECOU Ifjúsági Egyesület között a ”City of Debate 1.2” elnevezésű esemény támogatása és megszervezése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közforgalmi bizottságának megalakításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
30. – KÜLÖNFÉLÉK.


                    Sztakics Éva-Judit
                    ALPOLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 1471    


Utolsó módosítás: 2018-02-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem