2023. június 10., Szombat
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. január 25

MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. január 25-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - BESZÁMOLÓ a Vadon Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
Előterjeszti: Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója.
2. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusa “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2018. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. –HATÁROZATTERVEZET a Szociális Igazgatóság “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2018. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. –HATÁROZATTERVEZET a Helyi Rendőrség “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportjába tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, 2018. január 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a 2017/36-os számú, az adóügyi szerv azon jogáról, amely szerint olyan papír alapú adóigazgatási iratokat bocsáthat ki, amelyek érvényesek a megbízott személyek aláírása és a helyi adóügyi szerv bélyegzője nélkül, illetve az adóügyi iratok távközlésére alkalmas elektronikus eszközök meghatározására vonatkozó tanácshatározat kiegészítéséről és módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Csíki utcai municípiumi Kertészet területének tulajdonosaival megkötött 2014/15.485-ös számú bérleti szerződés meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 1999/74-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező javak elsajátításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET egy épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából bérbeadott terület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évre vonatkozó tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évre vonatkozó tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a közvilágítási rendszer kezelésének átruházási módjáról Sepsiszentgyörgy területén.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés és Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező faanyag liciten való kikiáltási árának jóváhagyásáról, illetve az erdészeti munkálatok értékének megállapításáról a 2018-as évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET ”Belső udvar rendezése és játszótér építése a sepsiszentgyörgyi Oltmező utca 9-11 szám, illteve 13-15 szám alatt” elnevezésű terv megvalósíthatósági tanulmányának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2017/293-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, a „sepsiszentgyörgyi Romulus Cioflec 14 szám alatti, a Gödri Ferenc Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Árvácska Napköziotthonos óvoda épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2018/2019-es tanévre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és az ALEX&CO Kft. között megötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2018/2019-es tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a BERTIKRIS Kft. között megötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2018/2019-es tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepssiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a MODERN HOUSE Kft. között megötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2018/2019-es tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a BAUMEISTER Kft. között megötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partnerségi szerződés jóváhagyásáról a 2018/2019-es tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakképző Líceum és a READY GARMENT TECHNOLOGY Kft. között megötött, tanulók duális képzésére vonatkozó partenrségi szerződés jóváhagyásáról a 2018/2019-es tanévtől kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET a Gödri Ferenc Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Árvácska Napközi Otthonos Óvodában létesítendő bölcsődei csoportról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
30. - HATÁROZATTERVEZET
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2017. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
31. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 2017. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
32. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2017. évi menedzsmentje kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.     Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
33. - HATÁROZATTERVEZET a 2018-as évben szociális segélyben részesülő család valamely nagykorú, munkaképes tagja által ledolgozandó munkaidő meghatározásáról szóló ütemterv vagy helyi érdekű tevékenységi terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
34. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedésekről a 2018-as évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
35. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
36. – KÜLÖNFÉLÉK.
                 Antal Árpád-András
                POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 1492    


Utolsó módosítás: 2018-01-19    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem