2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2017. szeptember 28

MEGHÍVÓ
 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. szeptember 28-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET sportrendezvények támogatására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezései alapján.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Váradi József utca 39 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Borvíz utca 28 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Május 1 utca 32 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Mikes Kelemen utca 36 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Vojkán utca 31 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșeanu Színház szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2017. szeptember 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a 2018. évre érvényes Sepsiszengyörgy Municípium polgármestere szakapparátusa és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó közhivatali tisztségek tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET a Varga Csaba tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy kültelkét képező, 5800 négyzetméteres terület megvásárlásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Szabadság utcai terület jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET
az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások prioritási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítására és kiegészítésére.
Előterjeszti: Bálint Iosif, helyi tanácsos.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a brassói Regionális Út és Híd Igazgatósága által az Autópályák és Nemzeti Utak Országos Vállalatával megkötendő nemzeti utak övezeteinek használatát szabályozó 2017.09.29/86-os számú szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a Gödri Ferenc Álatalános Iskolával megkötött 2013.04.04/16.738-as számú ügykezelési szerződés mellékletének megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a Székely Mikó Elméleti Líceummal megkötött 21.08.2015/46.376-os számú ügykezelési szerződés mellékletének megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET egy többéves program jóváhagyásáról, sepsiszentgyörgyi épületek strukturális-környezeti minőségének növelése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum – „B” épületeinek építészeti és környezeti minőségének növelése illetve hőszigetelése” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Kós Károly utca 78 szám alatti Gulliver Napköziotthonos Óvoda alárendeltségébe tartozó épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Lícem hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Domb utca 24 szám alatti Gulliver Napköziotthonos Óvoda épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc Általános Iskola épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakás és díszterem épületeinek építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET „a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
30. - HATÁROZATTERVEZET„a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Kereskedelmi és Közigazgatási Szakközépiskola hőszigetelése” című pályázat és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
31. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/242-es tanácshatározat módosítására, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, alpolgármester.
32. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó, jogi személyek részére szánt faanyag liciten való kikiáltási árának, illetve a természetes személyeknek szánt fatömeg értékesítési árának módosításáról, a 2017-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
33. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/370-es tanácshatározattal jóváhagyott erdészeti munkálatok előméretezésének módosításáról, valamint Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó, jogi személyek részére szánt faanyag liciten való kikiáltási árának, illetve a természetes személyeknek szánt fatömeg értékesítési árának módosításáról, a 2017-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
34. - HATÁROZATTERVEZET a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
35. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium és az Amenkha Roma Egyesület között, a Roma Konferencia megszervezése céljából.
 Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
36. - HATÁROZATTERVEZET egy ”Bevezetés a sportba” elnevezésű program létrehozásáról, illetve egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium és a Királypingvinek Egyesület között, a program megszervezése és kivitelezése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
37. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
38. – KÜLÖNFÉLÉK.

                       


                        Sztakics Éva-Judit
                        ALPOLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 22038    


Utolsó módosítás: 2017-09-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem