2023. október 3., Kedd
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2017. július 27


MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. július 27-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2017. június 30-i összesített költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a “Közigazgatás” foglalkoztatói csoportba tartozó köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak alapbérének megállapításáról, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusára, valamint a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közszolgáltatásokra vonatkozóan 2017. július 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonát képező, “BĂTRÂNU” legelő területrészének ingyenes használatba való átadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített - A+F+4E+M, Sepsiszentörgy, Stadion utca 20. szám 3S tömbház jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a Hirni Éva Ibolya tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy kültelkét képező terület megvásárlásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Kriza János utca 1 szám alatti telkek összevonásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 2017/1-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 2017/2-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a „Lakóövezet” című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2017.07.13/4-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a Gödri Ferenc Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Árvácska Napközi Otthonos Óvodában létesítendő bölcsődei csoportról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET az Ady Endre Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvodában létesítendő bölcsődei csoportról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2016/242-es tanácshatározat módosítására, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2011/17-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
18. – KÜLÖNFÉLÉK.

                       


                        Antal Árpád-András
                        POLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 21959    


Utolsó módosítás: 2017-07-21    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem