2023. szeptember 25., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. július 10                                                                                 MEGHÍVÓ

   
    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017 július 10-én 12,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
    1. - HATÁROZATTERVEZET egy municípiumi tanácsos mandátumának érvényesítéséről.
    Előterjeszti: Ambrus Zsombor, helyi tanácsos.
    2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi összesített költségvetésének módosításáról.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium évi tagsági díja kifizetésének jóváhagyásáról, az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület részére.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    4. - HATÁROZATTERVEZET a Hirni Éva Ibolya tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy kültelkét képező terület megvásárlásáról.
    Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
    5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező sugásfürdői faház területtel zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    6. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 2017/1-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    7. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 2017/2-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy magántulajdonát képező, 1918 December 1 utca, 18-as tömbház, O lépcsőházban levő felület nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Kriza János utca 1 szám alatti telkek összevonásáról.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    10. - HATÁROZATTERVEZET a 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    11. -HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Kis Apostolok Egyesületével megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról az Evangelizációs hét megszervezése és finanszírozása céljából a sepsiszentgyörgyi gyerekek számára, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
    Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
    12. - HATÁROZATTERVEZET feladatfüzetek jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy municípium által erdészeti út mellé kitermelt gömbfa árverés útján való értékesítése céljából.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
    13. – KÜLÖNFÉLÉK.

                      
                                                                              Sztakics Éva-Judit
                                                                              ALPOLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 22030    


Utolsó módosítás: 2017-07-06    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem