2023. június 2., Péntek
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2017. június 29


MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. június 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET Koréh Enikő Zsuzsanna municípiumi tanácsos mandátumi jogának megszűnéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy municípiumi tanácsos mandátumának érvényesítéséről.
Előterjeszti: Debreczeni László, helyi tanácsos.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium éves tagsági díjának kifizetéséről az Energia Városok Románia Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET anyagi források előirányzására vonatkozó elkötelezettség kinyilvánításáról Sepsiszentgyörgy municípium részéről, a Vadon Egyesület számára, a ”Benedekmezői fedett lovarda” című beruházás megvalósításának finanszírozására.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármester szakapparátusa, valamint az alárendelt intézmények szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2017. június 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a Hirni Éva Ibolya tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy kültelkét képező terület megvásárlásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező sugásfürdői faház területtel zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 1-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 2-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Kökényes utcai bizonyos területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy magántulajdonát képező, 1918 December 1 utca, 18-as tömbház, O lépcsőházban levő felület nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Kriza János utca 1 szám alatti telkek összevonásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a „Jókai Mór utcai lakóterületek” című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2017.05.24/2-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi "Patak utca" területrendezési tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET határozattervezet a 2017/98-as számú Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó, illetve a zoonózis terjedését megelőző szabályzat módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/370-es tanácshatározattal jóváhagyott erdészeti munkálatok előméretezésének módosításáról, valamint Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekre vonatkozó, a 2017-es évben elvégzendő munkálatok értékének felbontásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET feladatfüzetek jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy municípium által erdészeti út mellé kitermelt gömbfa árverés útján való értékesítése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/180-as számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, illetve a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub között megkötött társulási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőjének a municípiumi közoktatási intézmények versenyvizsga bizottságába való kinevezésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
23. – KÜLÖNFÉLÉK.

                       


                        Toth-Birtan Csaba
                        ALPOLGÁRMESTER
<< visszaOldal megjelenítése: 1548    


Utolsó módosítás: 2017-06-23    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem