2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2017. május 25


MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. május 25-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyház számára a 2017-es évre.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásáról a IV. sepsiszentgyörgyi Református Parókia számára a 2017-es évre.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET közoktatási intézmények interaktív táblákkal való felszerelésének támogatásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Municípium kis- és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, helyi tanácsos.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának egyéni jellegű minimis támogatása jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET
a Dabija Silviu-Cosmin tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy kültelkét képező terület megvásárlásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Híd utca 1. szám alatti terület zárt borítékos nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Lázár Mihály utca 3. szám alatti terület közvetlen módon való értékesítéséről Nagy Zsolt, Nagy Krisztina, Nagy Ștefan és Nagy Iudita részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a Stadion utca 22. és 24. szám alatti ingatlanok kezelési jogának való átutalásáról a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztő Igazgatóság kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező, Gábor Áron utca 18 szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Erege utca 19. szám alatti orvosi rendelőre megkötött 2005/575-ös számú koncessziós szerződés meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. –HATÁROZATTERVEZET terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, valamint bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról, épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. –HATÁROZATTERVEZET az Oltmező utca 9-11 szám, illetve 13-15 szám alatti ingatlanok Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonából Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába, valamint a Közösségfejlesztési Igazgatóság kezelésébe való átutalásáról.     Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. –HATÁROZATTERVEZET a 2017-es évben lejáró, garázs célú építményekre vonatkozó koncessziós szerződések meghosszabításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET
a SEPSI REKREATÍV Rt. részvényesi közgyűlésében Sepsiszentgyörgy Municípium képviseletét ellátó személyekkel megkötött 2016/52.236-os számú megbízási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET a MULTI-TRANS Rt. részvényesi közgyűlésében Sepsiszentgyörgy Municípium képviseletét ellátó személyekkel megkötött 2016/52.235-ös számú megbízási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. részvényesi közgyűlésében Sepsiszentgyörgy Municípium képviseletét ellátó személyekkel megkötött 2016/52.238-as számú megbízási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft. részvényesi közgyűlésében Sepsiszentgyörgy Municípium képviseletét ellátó személyekkel megkötött 2016/52.237-es számú megbízási szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2016.09.06/52.524-es ügykezelési szerződés módosításáról, a sepsiszentgyörgyi Ipari Parkhoz tartozó ingatlanok átutalásáról a SEPSIIPAR Kft. kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról a SEPSI REKREATÍV R.t. részvényesek közgyűlésébe, a 2016. évi könyvviteli mérleg jóváhagyása érdekében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET
a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. 2016. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített - A+F+3E, Tulipán utca, 3. szám, 4T, 5T, 6T tömbházak, A, B, C lépcsőházak jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített - A+F+4E+M, Stadion utca, 18. szám, 2S tömbház jogi helyzetének szabályzásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Szépmezőn létesítendő Ipari Park II szabályozási tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET ”Borvíz utcai lakónegyed villanyhálózatának bővítése” című fejlesztési terv beavatkozási munkálatainak dokumentációjára vonatkozó, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint társfinanszírozásának jóváhagyásáról. Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium által erdészeti út mellé kitermelt gömbfa versenytárgyalás útján való értékesítését leíró feladatfüzet jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub sporttevékenységeinek finanszírozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
30. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy municípium és a Natura Schola Alapítvány között a “Tehetség parádé” esemény megszervezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
31. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Turizmusfejlesztés Kovászna Megyében Egyesület közötti társulási szerződés megkötéséről, a Székely Vágta megszervezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
32. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, benedekmezői területre vonatkozó felülépítményi jog jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
33. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2017-2020 periódusára vonatkozó menedzseri célkitűzések jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
34. - HATÁROZATTERVEZET a távolsági tarifa felső határértékének jóváhagyásáról, a taxival való közlekedési rendszerben Sepsiszentgyörgy területén.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
35. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedésekről a 2017-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
36. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
37. – KÜLÖNFÉLÉK.

 


                       
                        Antal Árpád-András
                        POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22176    


Utolsó módosítás: 2017-05-19    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem