2023. május 30., Kedd
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. április 13


MEGHÍVÓ
 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017 április 13-án 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. –HATÁROZATTERVEZET végzős egyetemi hallgatóknak 2017-re odaítélendő ösztöndíjakról.
Előterjeszti: Zsigmond József, helyi tanácsos.
2. –HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye, Románia és Szentes, Csongrád megye, Magyarország közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András, polgármester.
3. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Speciális Távközlési Szolgálat között megkötött 2011/46315/544-es számú együttműködési protokoll kiegészítő okiratanák jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András, polgármester.
4. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Sepsiszentgyörgyi Municípiumi Sportklub között létrejött 2016.07.15/43667-es számú társulási szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. –HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház között megkötött 2017.04.23/20219-es számú ügykezelési szerződés mellékletének megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. – HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. –HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. képviselőinek megbízásáról, a SEPSIIPAR Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. – HATÁROZATTERVEZET egyes közintézmények elektromos energiafogyasztása kifizetésének átvételéről Sepsiszentgyörgy Municípium által.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
9. – HATÁROZATTERVEZET bizonyos hatáskörök átruházására vonatkozó keretegyezmény aláírásáról, mely a Regionális Operatív Program 2014-2020, A fenntartható városfejlesztés támogatása - 4. prioritási tengely kivitelezését érinti, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium szintjén létrehozandó városi hatóságról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET ”Sepsiszentgyörgy municípium 3000 férőhelyes multifunkcionális sportterem tervezése és kivitelezése, illetve külső rendezése” elnevezésű munkálat műszaki tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András, polgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET „Bejárat, illemhely létesítése fogyatékos személyek számára, valamint külső lépcső és windfang építése a főbejárathoz” című beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról a Benedek Elek óvoda részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium saját bevételéből finanszírozott ECDL vizsgák megszervezésének és lebonyolításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Technológiai Líceum saját bevételéből finanszírozott pincéri élelmezési eladói szakmai továbbképzések megszervezésének és lebonyolításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat mellékletének módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád – András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET 2017/89-es számú, Szent György Napok 2017 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározását jóváhagyó tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád – András, polgármester.
16. – KÜLÖNFÉLÉK.

               


Sztakics Éva-Judit
ALPOLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 1589    


Utolsó módosítás: 2017-04-10    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem