2024. június 17., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2017. március 30

MEGHÍVÓ

 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. március 30-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház 2016. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 2017. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a Tamási Áron Színház 2017. évi szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Közösségfejlesztő Igazgatósága 2017. évi szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET    Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Kőrösi Csoma Sándor 9. szám alatti terület közvetlen módon való értékesítéséről, Dobra Judit és Boér Hunor részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Sas utca 18/A szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a ZOOCOMP Rt. kezelésében levő egyes ingatlanok Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonába és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának kezelésébe való átvételéről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Vöröskereszt Kovászna Megyei fiókja között megkötendő haszonkölcsönszerződésről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET egy sepsiszentgyörgyi lakrész ingyenes módon való odaítéléséről a Sepsiszentgyörgyi IV. számú Római Katolikus Plébánia számára.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a Szabadság utca 4 szám alatti ingatlan ingyenes módon való átutalásáról Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonából Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa kezeléséből Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2016/218-as tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi Ipari Parkhoz tartozó ingatlanok átutalásáról a Sepsiipar Kft. kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft. 2017. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Urban Locato Kft. 2017. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról az Urban-Locato KFT számára.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség programja keretében épített egyes lakások lakbérének újraszámításáról 2017 áprilisától kezdődően.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György Napok 2017 keretében sorra kerülő vásár szervezési intézkedéseinek meghatározásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Szállodai, valamint Vendéglátóipari Egységek Egyesületével megkötendő résztársulási szerződésről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterülethez való hozzáférhetőségi alapjának a létrehozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi “Kökényes utca 34 szám alatti Tárolás és szolgáltatás” övezeti rendezési tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.   
22. - HATÁROZATTERVEZET a Romulus Cioflec utca 7 szám alatti, 144-es A+F+8E tömbház kibővítési, belső-külső változtatási beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a multifunkcionális sportcsarnok elektromos energia ellátása című munkálatra vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók elfogadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi lakhelyű idős személyek házi gondozását biztosító közösségi szolgátatás szervezési módszerének megállapítasáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET a 2014/173-as számú tanácshatározattal jóváhagyott beruházás ösztönzés és munkahelyteremtés Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén a minimis támogatási program keretén belül, melléklet módosításáról, az utólagosan módosított és kiegészített, 2014. évre érvényes adókat és illetékeket megállapító 2013/265-ös számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
26. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy municípium és a Háromszék Közösségi Alapítvány között a helyi értékek kampányának megszervezése céljából.
Előterjeszti: Toth - Birtan Csaba, alpolgármester.
27. - HATÁROZATTERVEZET a 2017. évi PRO URBE díj odaítéléséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
28. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/242-es tanácshatározat módosítására, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
29. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
30. – KÜLÖNFÉLÉK.

    


                        Antal Árpád-András
                        POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22260    


Utolsó módosítás: 2017-03-24    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem