2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2017. február 23

MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. február 23-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Bucur Mirela municípiumi tanácsos mandátumi jogának megszűnéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy municípiumi tanácsos mandátumának érvényesítéséről.
Előterjeszti: Debreczeni László, helyi tanácsos.
3. - BESZÁMOLÓ a 2016. év II. félévére érvényes, súlyos fogyatékkal élő személyek gondozóinak tevékenységéről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
4. - BESZÁMOLÓ a Vadon Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
Előterjeszti: Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója.
5. - BESZÁMOLÓ a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, helyi tanácsos.
6. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium 2017. év I. félévére vonatkozó tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium 2016. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET az adóügyi szerv azon jogáról, amely szerint olyan papír alapú adóigazgatási iratokat bocsáthat ki, amelyek érvényesek a megbízott személyek aláírása és a helyi adóügyi szerv bélyegzője nélkül, illetve az adóügyi iratok távközlésére alkalmas elektrónikus eszközök meghatározására.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato Kft alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. – HATÁROZATTERVEZET az 1918 December 1 utca 1-es szám alatti, Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Bodok Szálló ingatlan, versenytárgyalás útján való értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium köztulajdonát képező ingatlan átutalásáról a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház kezelésébe.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET az IN. 2004.06.16/3538-as számú koncessziós szerződés átengedéséről a GENERAL INVESTMENT Kft. engedményező részéről a TRIOL BSC Kft. engedményes részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
 14. – HATÁROZATTERVEZET a Gróf Mikó Imre utca 1 szám alatti, Sepsiszentgyörgy közvagyonát képező kereskedelmi tevékenységekre használt felület nyílt versenytárgyalás útján való bérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgyön, a Kós Károly utca 78 szám alatti orvosi rendelőre megkötött 2005/567-es számú koncessziós szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. – HATÁROZATTERVEZET a 2016/209-es számú, a SEPSIIPAR Iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. – HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
18. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium által rendelkezésre bocsájtott feladatfüzetek jóváhagyásáról, erdészeti út mellé kitermelt gömbfa árverés útján való értékesítése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Diakónia Keresztény Alapítvány és a Gödri Ferenc Általános Iskola között megkötött partnerségi szerződés 2016/3-as számú kiegészítő okiratanák jóváhagyásáról, Iskola az iskola után című program, közös finanszírozása és kivitelezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
20. – HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóság és a Romániai Máltai Szeretetszolgálat közötti partnerségi szerződés megkötéséről, amelynek tárgya a Nő mint esély elnevezésű program lebonyolítása az őrkői nők egészségesebb életvitele, illetve a családon belüli tudatos gyerekvállalásra való felkészítés támogatása érdekében.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
21. – HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy municípium és az ECOU Ifjúsági Egyesület között a City of Debate 1.1 elnevezésű program támogatása és megszervezése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
22. – HATÁROZATTERVEZET a Kónya Ádám Művelődési Ház menedzsmentje végleges kiértékelésének megszervezéséről és lebonyolításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
23. – HATÁROZATTERVEZET a 2014/106-os számú tanácshatározattal jóváhagyott PRO URBE díj odaítélési szabályzatának a módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
25. – KÜLÖNFÉLÉK.
                         Antal Árpád-András
                        POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22156    


Utolsó módosítás: 2017-02-17    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem