2023. június 10., Szombat
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. decemeber 28


MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. december 28-án (szerda), 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György ösztöndíj-program keretén belül odaítélendő kiválósági ösztöndíjakról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET 1 évre szóló épületadó-mentesség biztosításáról a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar utca 64 szám, 34-es tömbház, C lépcsőház tulajdonosai számára.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező kereskedelmi tevékenységekre használt felületek bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET a Csíki utca 19. szám alatti ingatlan közvetlen módon való értékesítéséről, Biró Ida bérlő részére.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról, egy épület jogi helyzetének szabályozásáról, valamint egy terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség programja keretében épített egyes lakások lakbérének újraszámításáról a 2017-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET az AQUACOV Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. között megkötött 2009/23. számú megbízói szerződés módosításáról, az ivóvíz és szennyvízcsatorna közszolgálatára vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási Szerződése, Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe való kinevezéséről.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi eskető ház külső (beleértve beltéri munkálatok) rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET a Nicolae Bălcescu utca és Grigore Bălan sugárút közötti 1918 december 1 utca korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a Grigore Bălan sugárút rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a Nicolae Iorga utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET előméretezés jóváhagyásáról, jogi személyek részére szánt faanyag liciten való kikiáltási árának, illetve a természetes személyeknek szánt fatömeg értékesítési árának megállapításáról, az erdészeti munkálatok értéke a 2017-es évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád - András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Diakónia Keresztény Alapítvány és a Gödri Ferenc Általános Iskola között megkötött partnerségi szerződés 2016/2-es számú kiegészítő okiratanák jóváhagyásáról, Iskola az iskola után című program, közös finanszírozása és kivitelezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium részvételéről a Kovászna megyei ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer bővítése és korszerűsítése című pályázat szakaszolásához.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET egy együttműködési megállapodás létrehozásáról a kiválasztott partnerekkel egy helyi akciócsoport alapítása, illetve egy Helyi Fejlesztési Startégia kidolgozása érdekében a sepsiszentgyörgyi marginalizálódott városi övezetben, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2014-2020 való részvétel, 5-ös tengely: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés. 9. tematikus cél: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. 9.vi beruházási befektetés: közösségi szinten irányított helyi fejlesztés, „Támogatás előkészítése a Helyi Fejlesztési Startégia kidolgozása” 20.000 lakós feletti város/megyei jogú város 2016/X. pályázati felhívás elfogadásáról.
Előterjeszti: Toth – Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
19. – KÜLÖNFÉLÉK.

 


Antal Árpád-András
POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 1941    


Utolsó módosítás: 2016-12-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem