2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. november 24

                                                                                                 MEGHÍVÓ


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. november 24-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium polgármester szakapparátusa, valamint az alárendelt intézmények szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2016. december 1-vel kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és az Andrei Șaguna keresztény-kulturális Liga között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, December 1 –Románia nemzeti napja ünnepségének megszervezése céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
3. HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy Municípium és az Esély Lelki Egészségvédő Egyesület között megkötött 2015.12.22/73.677-es számú partneségi szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, Kovászna Megye Tanácsa, a Székely Nemzeti Múzeum és a Vadon Egyesület között megkötött 2015.04.16/21947-es számú partnerségi szerződés kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
5. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből történő 2016 december hónapnak megfelelő tagsági díj kifizetésének jóváhagyásáról a Vadon Egyesület részére.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
6. HATÁROZATTERVEZET az Urban-Locato Kft alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy Municípium és Tega R.T. között megkötött 30.06.2014/31701-es számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Klárik László-Attila szenátor között létrejött 2013/1038-as számú bérleti szerződés megszűnésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi bizonyos területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
10. HATÁROZATTERVEZET Háromszéki Közösségi Alapitvány által felajánlott adomány elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
11. HATÁROZATTERVEZET az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások prioritási sorrendjének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
12. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező egyes lakások közintézmények kezelésébe való átutalásáról, szolgálati lakások céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Patak utcai lakóterületek és szolgáltatások című övezeti városrendezési tervének szükséges 2016.11.14/13-as számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, II Kilyén szabadidőközpont című övezeti városrendezési tervének szükséges 2016.11.14/14-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
15. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi nyugat - Jókai Mór utcai szolgáltatások című övezeti városrendezési tervének szükséges 2016.11.15/15-ös számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Hármas - Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány között megkötött 2016.10.06/58.938-as számú társulási szerződés kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról..
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. HATÁROZATTERVEZET jogi tanácsadás céljaból megkötendő szerződés jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium képviselésére a közigazgatási bíróság előtt a Román Állami Számvevőszék 2015/22-es végzése ellen.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
18. HATÁROZATTERVEZET jogi tanácsadás céljaból megkötendő szerződés jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium képviselésére a közigazgatási bíróság előtt a Román Állami Számvevőszék 2014/30-as végzése ellen.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. HATÁROZATTERVEZET a 2016/71-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium kis - és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
20. HATÁROZATTERVEZET a 2016/67-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről közoktatási intézmények interaktív táblákkal való felszerelése programjának támogatásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
21. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2016. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
22. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
23. KÜLÖNFÉLÉK.


                                                                                        Antal Árpád - András
                                                                                         POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22352    


Utolsó módosítás: 2016-11-18    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem