2024. május 30., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. október 27


MEGHÍVÓ


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. október 27-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:


1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Kovászna megyei Magyar Ifjak Egyesület között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, a városi gólyabál megszervezése és támogatása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, az 1918 december 1 utca 18 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy Municípium beltelkén levő, a Nicolae Bălcescu utca 17 szám alatti gondozatlan ingatlan felüladózásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról a Tega Rt. közgyűlésébe, a TEGA KER Kft felszámolása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek megbízásáról az Urban-Locato Kft. Részvényesek közgyűlésébe, a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET egy terület Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonából Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa kezelésébe való átírásáról, út létesítése céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos ingó javak ingyenes módon való átvételéről Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonába.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET az 1998/152-es számú törvény alapján épített tömbházakban, 35. életévüket betöltő, szerződéssel rendelkező személyek lakbérének újraszámításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Oltmező utca bizonyos számnélküli telkek összevonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Sport, szolgáltatás és szabadidő övezet településrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.10.14/11-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Társasház-Fortuna Park című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.10.14/12-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
15. HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium főépületének, A-B épületszárny, könyvtárépület rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a Nagy György és a Puskás Tivadar utcák közötti lakóövezet korszerűsítésére vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET az 1918 december 1 és Tavirózsa utcák közötti Sport utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Pro Szotyor Sportegyesület között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Tega Rt. között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, bizonyos alkalmi vásárok megszervezése céljából Sepsiszentgyörgy központjában.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, közigazgatási egységekhez, közintézményekhez, egyházak és intézményeikhez megújuló energia alapú fűtési rendszereknek bevezetéséről, valamint a hagyományos fűtésrendszerek helyettesítése, illetve kiegészítése elnevezésű pályázathoz való csatlakozásról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Otthon, közigazgatási egységekhez, közintézményekhez, egyházak és intézményeikhez megújuló energia alapú fűtési rendszereknek bevezetéséről, valamint a hagyományos fűtésrendszerek helyettesítése, illetve kiegészítése elnevezésű pályázathoz való csatlakozásról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr nevesítéséről a sepsiszentgyörgyi földterületek feletti magántulajdonjogot megállapító bizottságába.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium helyi tanácsosainak a közoktatási intézmények felmérési és minőségbiztosítási bizottságaiba való nevesítéséről.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET egy épületeket felmérő bizottság létrehozásáról az épületek építészeti és környezeti minőségének növelési intézkedéseire vonatkozó, az utólagosan módosított és kiegészített 2011/153-as törvény alapján.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
26. –     KÜLÖNFÉLÉK.                                                Sztakics Éva-Judit
                                                ALPOLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22520    


Utolsó módosítás: 2016-10-21    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem