2023. június 10., Szombat
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. szeptember 29


MEGHÍVÓ

  

  A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. szeptember 29-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy Municípium és a Fabatka Egyesület között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, a Manus, őrkői romák találkozójának megszervezése és támogatása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 2017. évre érvényes Sepsiszengyörgy Municípium polgármestere szakapparátusa és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó közhivatali tisztségek tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Közösségfejlesztő Igazgatósága szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról 2016 október 1-el kezdődően.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET állami oktatásban részesülő sepsiszentgyörgyi tanulók 2016-2017. tanévre érvényes, különböző kategóriájú ösztöndíjai összegének és nagyságrendjének megállapításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5. szám alatti ingatlan 6 th., B lh., 10-es lakrész közvetlen módon való értékesítéséről, Tătar Cornel Antal bérlő részére.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET
terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából, a 2016/31398-as számú haszonbérleti szerződés módosításáról, valamint egy terület jogi helyzetének szabályozásáról épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET 13 kiadatlan engedély odaítélésének elindításáról taxi rendszerű személyszállítás céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET
a Zathureczky Berta Otthon működése érdekében megállapított intézkedésekről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET az energiahatékonyság növelése érdekében meghirdetett hőszigetelési pályázatba benevező sepsiszentgyörgyi tömbházak rangsorolási követelményrendszerének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Oltmező úti ipari park és szolgáltatások módosítása, című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.08.12/8-as számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi árkosi út – 12. nemzeti út módosítása, című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.08.12/9-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai kertészet Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.08.12/10-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/116-os tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium (Szennyvíztisztító környéki) intézmények és szolgáltatások című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.04.19/4-es számú előzetes láttamozás visszavonásáról, illetve Sepsiszentgyörgy municípium (Szennyvíztisztító környéki) intézmények és szolgáltatások című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.08.12/7-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/186-as számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy Municípium és Mesaros Dan egyéni vállalkozó által megkötött 2008/6-os számú bérleti szerződés átengedésének hatálytalanításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET a helyi tanácsosok fogadóóráinak megállapításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/233-as tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége között megkötött társulási szerződés kiigazításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
18. – KÜLÖNFÉLÉK.


                 Antal Árpád-András
                 POLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 2237    


Utolsó módosítás: 2016-09-26    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem