2023. szeptember 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. augusztus 25MEGHÍVÓ

 


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. augusztus 25-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2016. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium reklám felületei szervezési, engedélyezési és elhelyezési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/194-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípiumi Kónya Ádám Művelődési Ház szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület költségvetésének jóváhagyásáról a 2016-os évre.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIREKREATÍV Rt. költségvetésének mellékletében szereplő beruházási lista módosításáról a 2016-os évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN - LOCATO Kft. költségvetésének mellékletében szereplő beruházási lista módosításáról a 2016-os évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium gépkocsipark felújítását célzó programba való részvételének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Sepsiipar Kft. közötti ügykezelési szerződés megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Sepsiszentgyörgyi Municípiumi Sportklub között létrejött 2016/43.667-es számú társulási szerződés kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium köztulajdonát képező egyes ingatlanok átutalásáról a Kónya Ádám Művelődési Ház kezelésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
11 - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa ügykezelésében levő gyepes területekre megkötött 2016.07.11/42.606-os számú bérleti szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Háromszéki Sajtóért Alapítvány –Hármas Alapítvány- közötti társulási szerződés megkötéséről, a Berde Mózsa szobor megvalósítása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Romániai Képzőművészek Szövetsége között létrejött 2008/13-as számú bérleti szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/140-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a Pakó Benedek által felajánlott adomány elfogadásának visszavonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Szent József Plébánia közötti partnerségi szerződés megkötéséről, egy szobor elhelyezése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a Triastes Sportegyesület között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról, a XXV. Háromszék Kupa, triatlonverseny támogatásának céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET az 1998/152-es számú törvény alapján épített tömbházakban, 35. életévüket betöltő, szerződéssel rendelkező személyek lakbérének újraszámításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET egy terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező erdőterületekből származó fatömeg versenytárgyalás útján való értékesítését leíró feladatfüzetek jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET a Bon Sweet Bon Ipari övezete településrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/195-ös számmal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium Grigore Bălan tábornok sugárúti bizonyos számnélküli telkek összevonásáról szóló tanácshatározat visszavonásáról, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Grigore Bălan tábornok sugárúti bizonyos számnélküli telkek összevonásának jóváhagyásáról.
22. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított 2014/166-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Országos Helyi Fejlesztési Programból támogatott, Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos utcái beruházási munkálatai költségbecslésének kiigazításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
24. – KÜLÖNFÉLÉK.                    Sztakics Éva-Judit
                       ALPOLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 22479    


Utolsó módosítás: 2016-08-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem