2022. szeptember 29., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. július 28


MEGHÍVÓ
 


    A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. július 28-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET a Virág Szilárd és Virág Timea tulajdonát képező, sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca számnélküli területek megvásárlásáról, Sepsiszentgyörgy Municípium által.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonát képező Grigore Bălan tábornok sugárút számnélküli terület, zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való értékesítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Mesaros Dan egyéni vállalkozó által megkötött 2008/6-os számú bérleti szerződés átengedésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Sugáskert K.F.T. közötti területcsere jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET egy épület kibővítésére szánt terület közvetlen módon való haszonbérbeadásáról, valamint egy épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából bérbeadott terület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek speciális megbízásáról a TEGA Rt. Közgyűlésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET egy személy kinevezéséről a Turizmusfejlesztés Kovászna Megyében Egyesület vezetőtanácsába.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének nevesítéséről a sepsiszentgyörgyi Helyi Hitelgarancia – Alap R.T.- hez.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület közgyűlésébe való kinevezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőinek a Vadon Egyesület közgyűlésébe való kinevezéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET Borvíz utcai szolgálati lakások odaítélési kritériumának jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri szakapparátusában valamint az alárendelt kulturális és tanintézmények keretén belül alkalmazott személyzet számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Kónya Ádám Művelődési Ház szervezési és műkösési szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Grigore Bălan tábornok sugárúti bizonyos számnélküli telkek összevonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET
a Kriza János és Gyár utcák közötti Bánki Dónát utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET
az Ág utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET a Dália és Olt utcák közötti Puskás Tivadar utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a Stadion utca rehabilitációjára vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kilyén lakóterületek és szolgáltatások című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.07.11/5-as számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Erdő utcai, lakóterületek II című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.07.11/6-as számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Kilyéni Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége között létrejött 2016.05.27/33.553-as számú bérleti szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/121-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa ügykezelésében levő gyepes területek kezeléséről, szervezéséről és üzemeltetéséről szóló szabályzattal kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Kis Apostolok Egyesületével megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról az Evangelizációs hét megszervezése és finanszírozása céljából a sepsiszentgyörgyi gyerekek számára, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
26. – KÜLÖNFÉLÉK.      Antal Árpád-András
        POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 1737    


Utolsó módosítás: 2016-07-22    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2022 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem