2023. október 2., Hétfõ
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2016. április 28.

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. április 28-án, 11,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium helyi tanácsosai mandátumát érvényesítő bizottság összetételének megújításáról.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, tanácsos.


2. HATÁROZATTERVEZET Gazda Zoltán municípiumi tanácsos mandátumának érvényesítéséről.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, tanácsos.


3. HATÁROZATTERVEZET az Andrei Mureşanu Színház tisztségjegyzékének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


4. HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről a Kovászna Megyei Román Pedagógusok Egyesülete és Sepsiszentgyörgy Municípium között, a 2014-2015-ös tanévben kiváló eredményeket elért oktatószemélyzet díjazása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


5. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2016. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


6. HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft. 2015. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


7. HATÁROZATTERVEZET a Közösségfejlesztési Igazgatóságon keresztül megkötött Sepsiszentgyörgy Municípium és az Esély Lelki Egészségvédő Egyesület közötti partnerségi szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


    8. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Sera România Alapítvány társulásáról, Fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központja létrehozása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


9. HATÁROZATTERVEZET a 2006/1095-ös számú koncessziós szerződés módosításáról, az OMV PETROM Rt. névről, a OMV PETROM MARKETING Kft. névre való változtatás céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


10. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Erege utca 19. szám alatti orvosi rendelőre megkötött 2005/577-es számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


11. HATÁROZATTERVEZET az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Sepsiszentgyörgy-i Fiókszervezetével megkötött 2011/583-as számú haszonkölcsönszerződés módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


12. HATÁROZATTERVEZET egy terület közvetlem módon való haszonbérbeadásáról, épület szomszédos területre való kiterjesztése céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


13. HATÁROZATTERVEZET az Éjjeli Szálló által nyújtott szociális szolgáltatások közvetlen módon való beszerzéséről.
Előterjeszti: Tischler Ferenc, alpolgármester.


14. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Gábor Áron utca 16A szám alatti intézmények és szolgáltatások című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.04.19/3-as számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


15. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium (Szennyvíztisztító környéki) intézmények és szolgáltatások című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2016.04.19/4-es számú előzetes láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


16. HATÁROZATTERVEZET a 2016/87-es számú tanácshatározat időszerüsítéséről, az utólagosan módosított 2014/166-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Országos Helyi Fejlesztési Programból támogatott, Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos utcái beruházási munkálatai költségbecslésének kiigazításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


17. HATÁROZATTERVEZET a 16/2016 tanácshatározat kiegészítéséről és módosításáról, Kovászna megyei hulladékraktározási, -kezelési és -áthelyezési szolgáltatások szabályzatának, valamint a nagyborosnyói Integrált Hulladék Menedzsment Központ (HMK) és a kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (ÁÁ) üzemeltetésének átruházásáról szóló odaítélési dokumentációnak jóváhagyasáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.


18. HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.

19. KÜLÖNFÉLÉK.


Antal Árpád - András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 22560    


Utolsó módosítás: 2016-04-27    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem